ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น A / B (AirTAC FRL A, B Series)

airtac pneu-hyd

แอร์แทค FRL รุ่น A, B Series ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น A / B รุ่นประหยัด โดยประกอบด้วย ชุดกรองลมดักน้ำแบบครบทั้งชุด ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์กรองลมดักน้ำ และ ตัวปรบแรงลม และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Air Filter + Regulator + Lubricator) รวมไปถึง อุปกรณ์เฉพาะส่วน ไม่รวมเป็นชุด เช่น ตัวปรับแรงลม (Regulator), ตัวกรองลมดักน้ำ (Filter) และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator)


F ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น AF, BF Series

AF-BF

ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น AF, BF Series

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AF, BF แบบ ตัวกรองลมดักน้ำ

ตัวกรองลมดักน้ำ (Air Filter) รุ่น AF / BF (AF / BF Series)

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น AF, BF Series

AF-BF-Symbol

ตัวกรองลมดักน้ำ รุ่น AF, BF Series

ตัวกรองลมดักน้ำ ตัวฟิลเตอร์ ประกอบด้วย AF1500 / AF2000 / BF2000 / BF3000 / BF400
ตารางเลือกรุ่นของจัวกรองลมดักน้ำ รุ่น : AF1500 / BF3000-A
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
ลักษณะการระบายเกรดไส้กรองชนิดเกลียวอัตราการไหล
สูงสุด l/min
แรงดัน
(MPa)
หมายเหตุ
AF1500 1/8" - : กึ่งอัตโนมัติ
A : อัตโนมัติ
M : ใช้มือระบายน้ำ

- 40 µm
- 5 µm

- PT
- NPT
- BSPP
3000 0.50 ~ 0.85 * มีชุดติดตั้ง (Bracket)
** รุ่น A ไม่มีการ
เดรนแบบอัตโนมัติ
AF2000 1/4" 3000 0.50 ~ 0.85
BF2000 1/4" 4000 0.50 ~ 0.85
BF3000 3/8" 4000 0.50 ~ 0.85
BF4000 1/2" 12000 0.50 ~ 0.85

FRL ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC Series

AC-BC

F.R.L. COMBINATION แบบ 3 ตัวเรียง

ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC Series

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AC, BC แบบ 3 ตัวเรียง

รุ่น AC / BC (AC / BC Series) อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม แบบครบชุด โดยมีอุปกรณ์ 3 ตัวต่อเรียงกัน คือตัวกรองลมดักน้ำ Filter ตัวปรับแรงลม Regulator ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Lubricator (Filter+ Regulator+ Lubricator) ประกอบด้วย

  • ตัวกรองลมดักน้ำ (Air Filter) รุ่น AF / BF
  • ตัวปรับแรงลม (Regulator) รุ่น AR / BR
  • ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) รุ่น AL / BL
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC Series

AC, BC-Symol

ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น AC, BC Series

F.R.L A Series, B Series ประกอบด้วยตัวกรองลม Filter, ตัวปรับแรงลม Regulator, ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Lubricator AC1500 / AC2000 / BC2000 / BC3000 / BC4000

ตัวอย่างเลือกรุ่น ของชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น : AC1500/BC3000-A
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
ลักษณะ
การระบาย
เกจวัด
ความดัน
หน่วย
ที่ใช้
เกรด
ใส้กรอง
ชนิด
เกลียว
อัตราการไหล
สูงสุด  l/min
แรงดัน
(MPa)
หมายเหตุ
AC1500 1/8" - : กึ่งอัตโนมัติ
A : อัตโนมัติ
M : ใช้มือระบายน้ำ
- แบบกลม - MPa
- Bar
- Psi
- 40 µm
- 5 µm
- PT
- NPT
- BSPP
3000 0.05 ~ 0.85 *รุ่น A ไม่มี
การเดรน
แบบอัตโนมัติ
AC2000 1/4" 3000 0.05 ~ 0.85
BC2000 1/4" 4000 0.05 ~ 0.85
BC3000 3/8" 4000 0.05 ~ 0.85
BC4000 1/2" 12000 0.05 ~ 0.85

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th