ออฟฟิศสีขาว ปราศจากเชื้อ COVID-19

white office

มาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

ส่วนของเจ้าหน้าที่

 1. พนักงานของบริษัทฯ ฉีดวัคซีนครบ 100% มีข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจ พร้อมให้บริการ

  บริษัท นิวแอนด์ไฮด์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เร่งฉีดวัคซีนทางเลือกเข็มแรกให้พนักงานที่ทำงานในบริษัททุกคน เพราะสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด คือความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  "ออฟฟิศสีขาว" ชูมาตรการดูแลพนักงาน สามารถฉีดได้ครบ 100% ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งในโรงงาน และสำนักงานใหญ่ รวมทั้งสาขาเป็นที่เรียบร้อย เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมฉีดเข็ม 2 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ตอกย้ำความใส่ใจในการดูแลสวัสดิภาพ และความปลอดภัยพนักงานทุกคน

 2. ตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานบริษัทฯ ด้วยชุดตรวจ ATK และ RT-PCR เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจทั้งพนักงานในองค์การ และลูกค้า-ผู้มาใช้บริการ
 3. บริษัทได้มีการทำ Distancing เพื่อลดความแออัดโดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) กว่า 50%
 4. พนักงาน และผู้ที่เข้ามาติดต่อ จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร
 5. พนักงานทุกคนต้องล้างมือทำความสะอาดด้วยแอลกฮอล์ หรือ สบู่อย่างสม่ำเสมอ
 6. สำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่คัดแยกสินค้า มีมาตรการให้สวมหน้ากากอนามัย และใส่ถุงมือขณะทำงาน
 7. หากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายโรคหวัด/พบกลุ่มเสี่ยง จัดตรวจชุด ATK ทันที และให้ไปพบแพทย์ทันที รวมถึงหยุดทำงานทันที 14 วัน เพื่อความปลอดภัย
 8. นอกจากนี้ยังออกมาตรการเชิกรุก การไปให้บริการถึงหน้าบริษัทของผู้ใช้บริการ/ลูกค้า ตรวจ-เน้นย้ำการสวมหน้ากากป้องกัน และล้างมือก่อนรับ-ส่งสินค้า ถึงผู้ใช้บริการ/ลูกค้า ทุกครั้ง ทุกการส่งมอบจะใช้วิธีการเว้นระยะห่าง โดยพนักงานจะอยู่ห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 2 เมตร
 • พนักงานฉีดวัคซีนครบทุกคน
 • พนักงานฉีดวัคซีนครบทุกคน
 • ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK
 • ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK
 • ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK
 • ตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

ส่วนของสถานที่

 1. การตั้งจุดตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
 2. มีจุดจ่ายเจล และ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร กว่า 20 จุด ทั่วพื้นที่บริษัท
 3. ทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสสาธารณะ ทั่วบริษัทฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ห้องสุขา ฯลฯ
 4. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง
 5. คลังสินค้ามีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และยาฆ่าเชื้อบนกล่องสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าด้วย
 6. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น ULV ในพื้นที่ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
 7. มีการติดตั้งเครื่องอบรังสี UV สำหรับเอกสาร และพัสดุก่อนรับเข้าพื้นที่
 8. มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อสินค้าทุกชิ้น ก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้า
 9. มีการดำเนินงานติดตั้ง และปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากโรค ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค และ กระทรวงสาธารณสุข
 • จุดคัดกรอง ก่อนเข้าออฟฟิศ
 • จุดคัดกรอง ก่อนเข้าออฟฟิศ
 • จุดคัดกรอง ก่อนเข้าออฟฟิศ
 • เอกสาร พัสดุ เข้าเครื่องอบ UV
 • เอกสาร พัสดุ เข้าเครื่องอบ UV
 • เอกสาร พัสดุ เข้าเครื่องอบ UV

การประเมินความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ

ผู้บริหาร และคณะกรรมการ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อเป็นทีมงานสำหรับให้คำปรึกษา และดูแลพนักงานตลอด24 ชม. และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งชุมชน ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ทางบริษัทมีความตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนในองค์กร และลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งสังคมโดยรวม ปลอดภัย และ เดินหน้าผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน


รูปภาพ มาตรการป้องกันโควิด19 ภายในบริษัทฯ

มาตรการตรวจคัดกรอง ATK ก่อน-หลังเข้าให้บริการทุกครั้ง

ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อน-หลังเข้าให้บริการ

มาตรการตรวจโควิด ATK ก่อนให้บริการลูกค้า

บริษัท นิวแอนด์ไฮด์ จำกัด ได้ทำการยกระดับมาตรการป้องกันให้อยู่ในระดับที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการคัดกรองพนักงานทุกคน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผ่านมาตรฐาน WHO องค์การอนามัยโลกรับรอง เป็นผลรับรองตรวจเชื้อโควิดโดยการเก็บตัวอย่างจากการ Swab จมูก ซึ่งผลรับรองตรวจดังกล่าวออกมาภายใน  1  ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ก่อนเข้าให้บริการ ในส่วนของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริการ ที่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อน และหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

รวมไปถึงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน ทุกครั้ง โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุดอย่างแน่นอน


ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th