ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น รุ่น AL, BL Series

AL-BL

ตัวจ่ายน้ำมัน รุ่น AL, BL Series

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AL, BL แบบ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) รุ่น AL / BL (AL / BL Series)

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น รุ่น AL, BL Series

AL-BL-Symbol

ตัวจ่ายน้ำมันแอร์แทค AirTAC Lubricator

ได้แก่ AL1500 / AL2000 / BL2000 / BL3000 / BL4000

ตารางเลือกรุ่นของ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น รุ่น : AL1500/BL3000
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
ความจุของถ้วย
ใส่น้ำมัน
การจ่าย
น้ำมัน
อัตราการไหล
สูงสุด l/ min
แรงดัน
(MPa)
หมายเหตุ
AL1500 1/8" 25 cc - มีปุ่มปรับระดับ
การจ่ายน้ำมัน
3000 0.05 ~ 0.85 *ชนิดน้ำมันหล่อลื่น
VG32 หรือเทียบเท่า
AL2000 1/4" 25 cc 3000 0.05 ~ 0.85
BL2000 1/4" 90 cc 4000 0.05 ~ 0.85
BL3000 3/8" 90 cc 4000 0.05 ~ 0.85
BL4000 1/2" 90 cc 12000 0.05 ~ 0.85

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th