Automation Products

Automation
PHA10

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ทางด้านอุตสาหกรรม เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาวิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ปัจจุบันหลายๆ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation System) โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) ในการผลิตขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียม RawMaterial จนถึงขั้นตอนการจัดส่ง (Logistic)

บริษัท พีเอชเอ ออโตเมชั่น จำกัด เราจำหน่าย และออกแบบ ระบบ Automation หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น PLC, HMI, Inverter, Servo และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์สำหรับเจ้าของกิจการต่างๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบ จาก Manual เป็น Auto และเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าหรือบริการ เรายินดีให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรและทีมออกแบบระบบที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้าน automation โดยเฉพาะ


PLC automation

PLC - Automation

PLC "Programmable Logic Controller" คือ สิ่งที่เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ โดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า Input-Output ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ภายในประกอบไปด้วยหน่วยความจําเพื่อจดจําคําสั่งที่สามารถสั่ง งานได้ด้วยโปรแกรม


HMI automation

HMI - Automation

HMI ย่อมาจากคำว่า HUMAN MACHINE INTERFACE เรียกง่ายๆ ว่า "Touchscreen" แต่คำว่า Touchscreen ในที่นี้จะเป็น Touchscreen ที่เอาไว้ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมเท่านั้น


Inverter automation

Inverter - Automation

VFD ย่อมาจาก Variable Frequency Drives หรือ VSD (Variable Speed Drives) หรือนิยมเรียกกันว่า "อินเวอร์เตอร์" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงบิด และความเร็วรอบของมอเตอร์


Servo automation

Servo - Automation

ชุด Servo Motor เป็นอุปกรณ์ที่นำมาควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานที่ต้องการความแม่นยำสูง และ ความเร็วที่เที่ยงตรง ตอบสนองการเคลื่อนแบบฉับพลัน เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และรองรับการควบคุมแบบหลากหลาย


Servo automation

Power Supply - Automation

Power Supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงเพื่อจ่าย ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ

 • Power Supply - Fuji Electric
 • Power Supply - Mitsubishi
 • Power Supply - Deltaสินค้าใหม่
 • Power Supply - Siemens

Servo automation

Power Meter - Automation

Power Supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงเพื่อจ่าย ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ

 • Power Meter - Fuji Electric
 • Power Meter - Mitsubishi
 • Power Meter - Deltaสินค้าใหม่
 • Power Meter - Siemens

Servo automation

Temperature Control - Automation

Power Supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงเพื่อจ่าย ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ


Servo automation

Sensors - Automation

Sensors เซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์ โดยอาศัยหลักการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถกำเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับได้

 • Sensors - Fuji Electric
 • Sensors - Mitsubishi
 • Sensors - Deltaสินค้าใหม่
 • Sensors - Siemens

Servo automation

Timer Counter Tachometer

 • Sensors - Fuji Electric
 • Sensors - Mitsubishi
 • Sensors - Deltaสินค้าใหม่
 • Sensors - Siemens

Servo automation

Switch Hub

 • Sensors - Fuji Electric
 • Sensors - Mitsubishi
 • Sensors - Deltaสินค้าใหม่
 • Sensors - Siemens

ติดต่อแผนก Automation & Robots

ติดต่อ นิวแอนด์ไฮด์ ฝ่าย Automation
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th