อุปกรณ์ลมอื่นๆ (Pneumatic Accessories)

airtac

อุปกรณ์ลมอื่นๆ (Pneumatic Accessories) ได้แก่

  1. ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting) ทำหน้าที่ต่อร่วมระหว่างวาล์วควบคุมทิศทางลมกับสายลม หรือต่อร่วมระหว่างกระบอกลมกับสายลม ฯลฯ
  2. วาล์วควบคุมความเร็วลม (Speed Controller) เป็นอุปกรณ์สำหรับปรับและควบคุมปริมาณของลมที่ เข้า-ออก ใช้กับวาล์วควบคุม หรือกระบอกลม เพื่อให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบของกระบอกลมมีการเคลื่อนที่ เร็วหรือช้าได้ตามการปรับปริมาณลมเข้า-ออก
  3. โช๊คลดแรงกระแทก (Shock Absorber) ทำหน้าที่ลดแรงกระแทกของอุปกรณ์ที่จะไปใช้ร่วม เช่นกระบอกลม เป็นต้น
  4. ท่อลม/สายลม (PU/PE/Nylon Tube) ทำหน้าที่ส่งจ่ายลมไปใช้งานกับ FRL วาล์ว กระบอกลม ฯลฯ

โช็คลดแรงกระแทก/โช็คกันกระแทก (Pneumatic Accessories || Shock Absorber)

โช็คกันกระแทก แอร์แทค (Shock Absorber) โชคลดแรงกระแทก แบ่งเป็น ACA โช็คกันกระแทกแบบมีชัดเชยในตัวเอง, ACJ โช็คกันกระแทกแบบสามารถปรับระดับการรับแรงกระแทกได้

สายลม, ท่อลม, ท่อพียู, ท่อจ่ายลม (Pneumatic Accessories || PU/PE/Nylon Tube)

    สายลม (PU Hose) เช่น สายลมโพลี่ยูรีเทน, ท่อลมโพลี่ยูรีเทน สินค้ามาตรฐานการผลิตสูง นำเข้าจากประเทศใต้หวัน ภายใต้แบนด์ AirTAC

  • UCSสายลม US98A - UE95A
  • Ue95aสายลม UCS/UCE

อุปกรณ์ใช้ร่วม (Pneumatic Accessories)

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง ( 2 Way Fitting )

 

ข้อต่อแบบ 3 ทาง

 

ข้อต่อแบบหลายทาง

 

วาล์วมือหมุน แบบ 2 ทาง / 3 ทาง (Pneumatic Hand Valve 2 Way / 3 Way)

ตัวเก็บเสียง (Silencer)

 

ตัวควบคุมปริมาณลม (Speed Controller)

ตัวบอกเมื่อลมอัด 0.7-5 bar (Over Pressor Visual Indicator)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th