โช้คลดแรงกระแทก/โช้คกันกระแทก รุ่น ACA, ACJ Series

ACA, ACJ Series

SHOCK ABSORBER

โช้คลดแรงกระแทก, โช้คกันกระแทก รุ่น ACA, ACJ Series

โช้คกันกระแทก รุ่น ACA, ACJ Series แบบ โช้คกันกระแทก

  • ACA: โช๊คกันแรงกระแทกแบบมีการชัดเชยภายในตัวเอง Self-Compensation type shock absorber
  • ACJ: โช๊คกันแรงกระแทกแบบสามารถปรับระดับการรับแรงกระแทกได้ Adjustable type shock absorber
airtac
  • รุ่นมาตราฐาน AIRTAC
ตัวอย่างเลือกรุ่น โช้คลดแรงกระแทก/โช้คกันกระแทก รุ่น: ACA0806
รุ่นสินค้าเกลียวระยะชัก
มม.
รับแรงสูงสุด
Nm
Max. Energy
Absorb Nm/h
Max.Effective Mass (Kg)Max.Impact Speed (m/s)น้ำหนัก
Kg
High SpeedLow SpeedHigh SpeedLow Speed
ACA0806 M8X1.0 6 3 5400 5 25 4 2 12
ACA1007 M10X1.0 7 6 14500 10 50 4 2 26
ACA1210 M12X1.0 10 10 30000 18 80 4 2 40
ACA1412 M14X1.5 12 20 36000 35 160 4 2 70
ACA2020 M20X1.5 20 60 50000 240 960 4 2 175
ACA2040 M20X1.5 40 80 65000 320 1280 4 2 225
ACA2525 M25X1.5 25 100 75000 400 1600 4 2 290
ACA2550 M25X1.5 50 150 85000 600 2400 4 2 370
ACA2750 M27X1.5 25 140 85000 560 2240 4 2 372
ACA2750 M27X1.5 50 250 95000 1000 4000 4 2 475
ACA3325 M33X1.5 25 180 100000 720 2880 4 2 596
ACA3350 M33X1.5 50 300 120000 1200 4800 4 2 750
ACA3625 M36X1.5 25 220 135000 880 2500 4 2 702
ACA3650 M36X1.5 50 350 150000 1400 5600 4 2 889


ตัวอย่างเลือกรุ่น : ACJ2550
รุ่นสินค้าเกลียวระยะชัก
มม.
รับแรงสูงสุด
Nm
Max. Energy
Absorb Nm/h
Max.Effective Mass (Kg)Max.Impact Speed (m/s)น้ำหนัก
Kg
ACJ1007 M10X1.0 7 6 14500 50 4 28
ACJ1210 M12X1.0 10 10 30000 80 4 43
ACJ1412 M14X1.5 12 20 36000 160 4 75
ACJ2020 M20X1.5 20 60 50000 960 4 189
ACJ2525 M25X1.5 25 100 75000 1600 4 308
ACJ2550 M25X1.5 50 150 85000 2400 4 395
ACJ2725 M27X1.5 25 140 85000 2240 4 396
ACJ2750 M27X1.5 50 250 95000 4000 4 510
ACJ3325 M33X1.5 25 180 100000 2880 4 540
ACJ3350 M33X1.5 50 300 110000 4800 4 800
ACJ3625 M36X1.5 25 220 125000 2500 4 750
ACJ3650 M36X1.5 50 350 130000 5600 4 950
ACJ4225 M24X1.5 25 350 150000 5600 4 1150
ACJ4250 M42X1.5 50 700 180000 11200 4 1420
ACJ4275 M24X1.5 75 1050 210000 16800 4 1720

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th