ทองเหลือง (Brass)

ทองเหลือง (Brass)

ทองเหลือง คือโลหะผสมชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบระหว่างทองแดงและสังกะสี โดยสัดส่วนของสังกะสีในทองเหลืองนั้น มีได้ตั้งแต่ร้อยละ 5-45 ปริมาณของสังกะสีที่เปลี่ยนไปในทองแดงนั้น ย่อมทำให้ทองเหลืองเปลี่ยนตามไปด้วย ลักษณะโดยทั่วไปของทองเหลืองจะมีสีเหลืองตามชื่อ จึงมีส่วนดูคล้ายเนื้อทองคำ

Flow-control-Valve

ทองเหลืองมีความทนทานต่อสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ และทนต่อรอยขีดข่วนจากการใช้งานทองเหลืองแบบปกติ ทำให้นิยมใช้ทำเป็นของตกแต่งภายในบ้าน ทองเหลือง เป็นโลหะที่รู้จักกันมาแต่โบราณและมีการผลิตขึ้นเองด้วย โดยการผลิตทองเหลืองนั้นอาศัยการหลอมละลายระหว่างทองแดงกับแร่คาลาไมน์ซึ่ง มีส่วนผสมของสังกะสีทำให้ได้ทองเหลืองออกมา ทองเหลืองมีหลายประเภท ได้แก่ Admiralty brass, Alpha brasses, Alpha-beta brass, Aluminum brass, Arsenical brass, Beta brasses, Cartridge brass, Common brass, DZR brass, Gilding metal High brass, Leaded brass, Low brass, Naval brass, Red brass, Rich low brass, White brass Yellow brass

วัสดุทองเหลือง ที่นำมาใช้ทำอุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ลม อย่างเช่น ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง 2 ทาง, ข้อต่อทองเหลือง 3 ทาง, ข้องอ 90 องศา, ข้อต่อตรงทองเหลือง, ปลั๊กอุดทองเหลือง, สวมสายยางทองเหลือง ฯลฯ เป็นต้น

Fitting

ข้อดีของทองเหลืองที่มีต่ออุตสาหกรรม

ข้อดีของทองเหลืองที่มีต่ออุตสาหกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชนิดแผ่นและผลิตภัณฑ์ทองเหลืองชนิดข้อต่อและตัววาล์วที่มีขนาดและคุณสมบัติต่างๆ กันนั้น สามารถนำไปใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การผลิตกุญแจ บานพับประตู และป้ายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำทองเหลืองมาทำเป็นอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ท่อทองเหลือง ข้อต่อทองเหลืองวาล์วทองเหลืองที่นำไปใช้ในระบบนิวเมติกส์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องฉีดยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถใช้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้ หลากหลาย และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นำทองเหลืองไปผลิตหม้อน้ำรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นำทองเหลืองไปเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้า  ใช้ผลิตขาปลั๊กไฟ คัทเอาท์ สวิตซ์ไฟ สายเคเบิ้ล Connector อุตสาหกรรมผลิต เช่น ตัววาล์วนิวเมติกส์ ข้อต่อและวาล์วต่างๆ ในระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก

Flow-control-Valve-1ตัวอย่างสินค้าที่นำทองเหลืองมาทำรูปร่างตัวของวาล์วมีมากมาย
ยกตัวอย่างเช่นตัว2W, 2V, 2KW จะมีทองเหลืองขึ้นรูปแล้วนำมาทำตัววาล์วของสินค้าของเรา

คุณสมบัติทองเหลือง

ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี ซึ่งสังกะสีจะละลายในทองแดงได้ โดยให้สารละลายเป็นของแข็ง ปริมาณของสังกะสีที่สามารถละลายได้อยู่ที่ 39% ทองเหลืองแต่ละชนิดที่ทำการผลิตออกมาจะมีปริมาณในการผสมสังกะสีลงไปแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ผลิต โดยคุณสมบัติของทองเหลืองที่ดีคือ มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเหนียว สามารถทนต่อการถูกกัดกร่อน และทุกสภาพอากาศ อีกทั้งรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติของทองเหลืองด้วย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้แบ่งทองเหลือง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทองเหลืองประเภทรีดเป็นแท่ง หรือทองเหลืองประเภทรีดเป็นแผ่น และทองเหลืองประเภทหล่อ ทองเหลืองทั้งสองประเภทนี้สามารถแยกคุณภาพและคุณสมบัติเชิงกลออกได้ตามรายละเอียดคู่มือ ASTM (American Society for Testing and Materials) หรือ JIS (Japanese Industrial-Standards) ที่เป็นมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตทองเหลืองภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ทั้งเรื่องคุณภาพ รูปร่าง น้ำหนัก ฯลฯ ทั้งนี้คุณสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับทองเหลืองได้ตามแหล่งซื้อขายทองเหลืองทั่วไป

Fittings
Fitting-1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  1. วาล์วควบคุมทิศทางการไหล
  2. ข้อต่อทองเหลือง (BASS FITTING)
  3. โซลินอยด์วาล์ว รุ่น 2W (ปกติปิด)
  4. โซลินอยด์วาล์ว รุ่น 2KW (ปกติเปิด)
  5. ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PB
  6. ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PL
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th