ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PL

M-PL

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting)

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PL Series

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง รุ่น M-PL แบบ ข้อต่องอ

อุปกรณ์ลม AIR TOOL

Brand Max-Value
เกลียวขนาดสายลม
ø 4ø 6ø 8ø 10ø 12ø 14ø 16
M5 M-PL4-M5 M-PL6-M5 - - - - -
1/8" M-PL4-01 M-PL6-01 M-PL8-01 M-PL10-01 M-PL12-01 - -
1/4" M-PL4-02 M-PL6-02 M-PL8-02 M-PL10-02 M-P12-02 M-PL14-02 M-PL16-02
3/8" - M-PL6-03 M-PL8-03 M-PL10-03 M-PL12-03 M-PL14-03 M-PL16-03
1/2" - M-PL6-04 M-PL8-04 M-PL10-04 M-PL12-04 M-PL14-04 M-PL16-04

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th