ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting Control)

  1. ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง
  2. ข้อต่อตรงแบบ 3 ทาง
  3. ข้อต่อตรงแบบหลายทาง

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง ( 2 Way Fitting )

 

ข้อต่อตรงแบบ 3 ทาง

 

ข้อต่อแบบหลายทาง

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th