วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกันกลับ รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

MSA-03

วาล์วแบบซ้อน Hydraulic || Modular Valve

Hydraulic || Throttle and Check Modular Valves

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

Model NumberMetre-outModel NumberMetre-in
MSA-03-X Symbol-MSA1 MSA-03-Y Symbol-MSA2
MSB-03-X Symbol-MSB1 MSB-03-Y Symbol-MSB2
MSW-03-X Symbol-MSW01 MSW-03-Y Symbol-MSW2
Model NumberMetreModel NumberMetre-in
MSW-03-XY Symbol-MSW01 MSW-03-YX Symbol-MSW02
logo-yuken

รายละเอียด วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series
ชื่อรุ่นแรงดันใช้งานสูงสุด
MPa (PSI)
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S.GPM)
MSA-03-XX-40
MSB-03-XX-40
MSW-03-XX-40
25 (3630) 120 (31.7)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series
F-MSW-03-X-40*
ชีลชนิดพิเศษหมายเลขรุ่นขนาด
วาล์ว
ทิศทางการปรับDesign
Number
Design Standard
F :
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมันกึ่ง
สังเคราะห์
MSA : Throttle and Check Valve
for A-Line
MSB : Throttle and Check Valve
for B-Line
MSW : Throttle and Check Valve
for A&B-Line
03 X : Metre-out
Y : Metre-in
40 None : Japanese Std. "JIS"&
European Design Std.

โครงสร้างวาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-03 Series

  • วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSW-03-XY40, MSA-03-XY-40, MSB-03-XY-40MSW-MSA-MSB-ST

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th