วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกันกลับ รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

MSA-01

วาล์วแบบซ้อน Hydraulic || Modular Valve

Hydraulic || Throttle and Check Modular Valves

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

Model NumberMetre-outModel NumberMetre-in
MSA-01-X Symbol-MSA1 MSA-01-Y Symbol-MSA2
MSB-01-X Symbol-MSB1 MSB-01-Y Symbol-MSB2
MSW-01-X Symbol-MSW1 MSW-01-Y Symbol-MSW2
Model NumberMetreModel NumberMetre-in
MSW-01-XY Symbol-MSW01 MSW-01-YX Symbol-MSW02
logo-yuken

รายละเอียด วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series
ชื่อรุ่นแรงดันใช้งานสูงสุด
MPa (PSI)
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S.GPM)
MSA-01-XX-50
MSB-01-XX-50
MSW-01-XX-50
31.5 (4570) 60 (15.9)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series
F-MSW-01-XY-50*
ชีลชนิดพิเศษหมายเลขรุ่นขนาด
วาล์ว
ทิศทางการปรับ
เมน "A"
ทิศทางการปรับ
เมน "B"
Design
Number
Design Standard
F :
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมันกึ่ง
สังเคราะห์
MSA : Throttle and Check Valve
for A-Line
01 X : Metre-out
Y : Metre-in
- 50 None : Japanese Std. "JIS"&
European Design Std.
MSB : Throttle and Check Valve
for B-Line
- X : Metre-out
Y : Metre-in
MSW : Throttle and Check Valve
for A&B-Line
X : Metre-out
Y : Metre-in
X : Metre-out Y : Metre-in
Y : Metre-in X : Metre-out

โครงสร้างวาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA, MSB, MSW-01 Series

  • วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSW-01-XY-50
    MSW01-X-ST
  • วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSW-01-XY-YX-50MSW01-XY-ST
  • วาล์วปรับอัตราการไหลพร้อมวาล์วกับกลับ (แบบซ้อน) รุ่น MSA-01XY-50, MAB-01-XY-50MSW01-XY-ST

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th