สวมสายยาง 2 ทาง - ทองเหลือง

สวมสายยาง 2 ทาง

ข้อต่อทองเหลือง (Bass Fitting)

สวมสายยาง 2 ทาง

ข้อต่อทองเหลือง สวมสายยาง 2 ทาง 

ข้อต่อทองเหลือง รุ่น สวมสายยาง 2 ทาง-ทองเหลือง (หางปลาไหล-หางปลาไหล)

Brand Max-Value
สวมยาง 2 ทาง
ทองเหลือง - หางปลาไหล
1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th