สวมสายยาง - ทองเหลือง เกลียวนอก

สวมสายยาง ทองเหลือง เกลียวนอก

ข้อต่อทองเหลือง (Bass Fitting)

สวมสายยาง - ทองเหลือง Series

ข้อต่อทางเหลือง รุ่น สวมสายยาง - ทองเหลือง

ข้อต่อทองเหลือง รุ่น สวมสายยาง-ทองเหลือง (หางปลาไหล-เกลียวนอก)

Brand Max-Value
M - สวมสายยาง - ทองเหลือง
หางปลาไหลเกลียวนอก
Ø3 1/8"
Ø4 1/4"
Ø6 1/8"
Ø8 1/8"
Ø10 1/8"
Ø10 1/4"
Ø7 1/4"
Ø6 1/4"
Ø8 1/4"
Ø10 3/8"
Ø3 3/8"
Ø4 3/8"
Ø6 3/8"
Ø8 3/8"
Ø7 1/2"
Ø8 1/2"
Ø6 1/2"
Ø4 1/2"
Ø4 1/2"
Ø10 1/2"
Ø12 1/2"
อัพเดตข้อมูล : 26/7/2560

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th