ข้อต่อทองเหลือง รุ่น ข้องอ 90-ทองเหลือง (เกลียวใน-เกลียวใน)

ข้อต่อ 90 ทองเหลืองแบบเกลียวใน

ข้อต่อทองเหลือง (Bass Fitting)

ข้องอ 90 - ทองเหลือง เกลียวใน

ข้อต่อทองเหลือง รุ่น ข้องอ 90-ทองเหลือง (เกลียวใน-เกลียวใน)

Brand Max-Value
ข้องอ 90 - ทองเหลือง
เกลียวในเกลียวใน
1/8" 1/8"
1/4" 1/4"
3/8" 3/8"
1/2" 1/2"
3/4" 3/4"
1" 1"

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th