บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวนอก-เกลียวใน)

Ballvale-3

บอลวาล์ว Ball Valve

บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวนอก-เกลียวใน) Ball Valve รุ่น BV-B-FF Series

Brand Max-Value
รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะเกลียววัสดุ
BV-B-MF- 1/4" x 1/4" 1/4" ตัวเมีย, ตัวผู้ ทองเหลือง
BV-B-MF - 3/8" x 3/8" 3/8"
BV-B-MF - 1/2" x 1/2" 1/2"

บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวใน-เกลียวใน)

Ballvale-2

บอลวาล์ว Ball Valve

บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวใน-เกลียวใน) รุ่น Ball Valve BV-B-FF Series

Brand Max-Value
รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะเกลียววัสดุ
BV-B-FF- 1/4" x 1/4" 1/4" ตัวเมีย 2 ด้าน ทองเหลือง
BV-B-FF - 3/8" x 3/8" 3/8"
BV-B-FF - 1/2" x 1/2" 1/2"

บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวนอก-เกลียวนอก)

Ballvale-1

บอลวาล์ว Ball Valve

บอลวาล์วทองเหลือง (เกลียวนอก-เกลียวนอก) Ball Valve รุ่น BV-B-MM Series

Brand Max-Value
รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะเกลียววัสดุ
BV-B-MM - 1/4" x 1/4" 1/4" ตัวผู้ 2 ด้าน ทองเหลือง
BV-B-MM - 3/8" x 3/8" 3/8"
BV-B-MM - 1/2" x 1/2" 1/2"

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th