ตัวปรับปริมาณลม รุ่น M-SC

M-SC

ตัวปรับปริมาณลม (Speed Controller)

M-SC Series

ตัวปรับปริมาณลม รุ่น M-SC แบบงอ 90 (เสียบสายลม-เกลียวนอก) Speed Controller (L) Elbow Style

อุปกรณ์ลม AIR TOOL

Brand Max-Value
เกลียวขนาดสายลมลักษณะการทำงาน
ควบคุมความเร็วลม
ø 4ø 6ø 8ø 10ø 12
M5 M-SC4-M5 M-SC6-M5 - - - งอ 90° ทางออก (Out Flow)
1/8" M-SC4-01 M-SC6-01 M-SC8-01 M-SC10-01 M-SC12-01 งอ 90° ทางออก (Out Flow)
1/4" M-SC4-02 M-SC6-02 M-SC8-02 M-SC10-02 M-SC12-02 งอ 90° ทางออก (Out Flow)
3/8" - M-SC6-03 M-SC8-03 M-SC10-03 M-SC12-03 งอ 90° ทางออก (Out Flow)
1/2" - M-SC6-04 M-SC8-04 M-SC10-04 M-SC12-04 งอ 90° ทางออก (Out Flow)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th