ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PV

M-PV

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting)

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PV Series

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง รุ่น M-PV แบบ ข้อต่องอ

อุปกรณ์ลม AIR TOOL

Brand Max-Value
รุ่นสินค้าขนาด ø D มม.
M-PV-4 ø 4
M-PV-6 ø 6
M-PV-8 ø 8
M-PV-10 ø 10
M-PV-12 ø 12
M-PV-14 ø 14
M-PV-16 ø 16

หมายเหตุ : แบบลดขนาดสายลม

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th