ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PU

M-PU

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting)

ข้อต่อและอุปกรณ์ต่อร่วม รุ่น M-PU Series

ข้อต่อตรงแบบ 2 ทาง รุ่น M-PU แบบ ข้อต่อตรง Union Straight

อุปกรณ์ลม AIR TOOL

Brand Max-Value
รุ่นสินค้าขนาดสาย
M-PU4 ø 4
M-PU6 ø 6
M-PU8 ø 8
M-PU10 ø 10
M-PU12 ø 12

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th