กระบอกไฮดรอลิก Hydraulic Cylinders, Actuators

CJT-Series

Hydraulic Cylinders, Actuators

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) CJT Series

สัญลักษณ์ (SYMBOL) กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series

Symbol-CJT-Series
logo-yuken

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series
ชนิดกระบอกความดันใช้งานปกติ
MPa (PSI)
ขนาดกระบอกสูบ
mm (Inches)
แบบมาตรฐาน
Standard Type
CJT-35 3.5 (510) 32-160 (1.26-6.30)
CJT-70 7 (1020) 32-250 (1.26-9.84)
CJT-140 14 (2030) 32-250 (1.26-9.84)
CJT-210 21 (3050) 40-160 (1.57-6.30)
แบบชุดสวิทซ์
Switch Set Type
CJT-35L 3.5 (510) 32-80 (1.26-3.15)
CJT-70L 7 (1020) 32-125 (1.26-4.92)
CJT-140L 14 (2030) 32.125 (1.26-4.92)

รายละเอียดกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series

รายละเอียดกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series
คำอธิบายแบบมาตรฐานแบบชุดสวิทซ์
CJT35CJT70CJT140CJT210CJT35LCJT70LCJT140L
กระบอกสูบ mm (In.) อ้างอิงจากตารางกระบอกสูบ
ความดันใช้งานปกติ MPa (PSI) 3.5 (510) 7 (1020) 14 (2030) 21 (3050) 3.5 (510) 7 (1020) 14 (2030)
ความดันต่ำสุด MPa(PSI) 0.1 (14.5) 0.3 (43.5) 0.3 (43.5) 0.3 (43.5) 0.1 (14.5) 0.3 (43.5) 0.3 (43.5)
ความเร็วในการทำงาน mm/s (In./s) 8-300
(0.31-11.8)
8-400 **1
(0.31-157)
8-300
(0.31-11.8)
8-300
(0.31-11.8)
8-400**1
(0.31-15.7)
ระยะการชักสูงสุด mm (In.) **2 1800 (70.9) 2000 (78.7) 1600 (63.0) 2000 (78.7)

**1. ความเร็วในการทำงานจะแปลผันตามขนาดของลูกสูบ

**2. ระยะชักสูงสุดจะแปลผันตามขนาดของลูกสูบ หรืออาจจะมากกว่าและน้อยกว่าสามารถดูจากตาราง


ตารางการเลือกกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series

การเลือกกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series
กระบอกสูบ mm (In.)แบบมาตรฐานแบบชุดสวิทซ์
CJT35CJT70CJT140CJT210CJT35LCJT70LCJT140L
32 (1.26)  
40 (1.57)
50 (1.97)
63 (2.48)
80 (3.15)
100 (3.94)  
125 (4.92)  
140 (5.51)        
150 (5.91)          
160 (6.30)      
180 (7.09)          
200 (7.87)          
220 (8.66)          
250 (9.84)          

การกำหนดหมายเลขรุ่น

Model-CJT-Series

ประเภทสวิทช์

Switch-Set

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series

กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders,Actuators) รุ่น CJT Series
ชนิดกระบอกความดันใช้งานปกติ
MPa (PSI)
ขนาดกระบอกสูบ
mm (Inches)
แบบมาตรฐาน
Standard Type
CJT-35 3.5 (510) 32-160 (1.26-6.30)
CJT-70 7 (1020) 32-250 (1.26-9.84)
CJT-140 14 (2030) 32-250 (1.26-9.84)
CJT-210 21 (3050) 40-160 (1.57-6.30)
แบบชุดสวิทซ์
Switch Set Type
CJT-35L 3.5 (510) 32-80 (1.26-3.15)
CJT-70L 7 (1020) 32-125 (1.26-4.92)
CJT-140L 14 (2030) 32.125 (1.26-4.92)

รายละเอียดสวิทช์

รายละเอียดของสวิทช์
ประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้า
ที่โหลด
ช่วงโหลดปัจุบันความจุสูงสุดความยาว
ของขดลวด
Indication Light
สวิทช์ติดต่อ X1, X5 (Lead Wire) 5-120 V Ac 5-20 mA AC
5-30 V DC
2 VA (AC)
1.5 W (DC)
10 m (AC)
100 m (DC)
เมื่อเปิดสวิทช์
ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
XA (Plug-in Connector) 5-30 V DC 5-120 V AC 2 VA (AC) 10 m
XB (Plug-in Connector) 5-120 V DC 5-30 V DC 15 W (DC) 100 m
สวิทช์สัมผัส Y1, Y5 (Lead Wire) 5-30 V DC 5-30 V DC - 10 m

การติดตั้ง

รายละเอียดของสวิทช์
ประเภทสวิทช์ชื่อรูปแบบของการติดตั้งCJT35
CJT35L
CJT70
CJT70L
CJT140
CJT140L
CJT210
LA ขาคู่แบบติดด้านข้างกระบอก Symbol-1
LB ขาคู่แบบติดหน้าหลังกระบอก Symbol-2  
FA หน้าแปลนตำแหน่งหน้า
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Symbol-3  
FE    
FY    
FB หน้าแปลนหลังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า Symbol-4  
FF    
FC หน้าแปลนหน้าแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส Symbol-5    
FD หน้าแปลนหลังแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส Symbol-6    
CA ยึดท้ายแบบหูคู่ Symbol-7
CB ยึดท้ายแบบหู 2 คู่ Symbol-8  
TA กระเดื่อง 2 แกน ตำแหน่งหน้า Symbol-9  
TC กระเดื่อง 2 แกน ตำแหน่งกลาง Symbol-10
SD ไม่มีตัวติดตั้ง Symbol-11

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th