ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series

PVR2-Series

ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps

ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series

PV2R Series Single Vane Pumps

สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series

Symbol-PVRs-Series
logo-yuken

รายละเอียด || ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
cm3/rev.
แรงดันใช้งานสูงสุด Kgf/cm3Shaft Speed Range
r/min.
น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันที่มีน้ำผสมอยู่น้ำมันสังเคาะห์
Specially
Specified
Antiwear
Type
R&O
Type
Antiwear Type
Water Glycols
Water GlycolsWater
in oil
Emulsions
Phosphate
Esters
Max.Min.
PV2R1 - 6 5.8 210 175 160 160 70 70 160 1800
(1200)
750
PV2R1 - 8 8.0
PV2R1 - 10 9.4 210 175
PV2R1 - 12 12.2
PV2R1 - 14 13.7
PV2R1 - 17 16.6
PV2R1 - 19 18.6
PV2R1 - 23 22.7
PV2R1 - 25 25.3
PV2R1 - 31 31.0 160 160
PV2R2 - 26 26.6 210 175 140 160 70 70 140 1800
(1200)
600
PV2R2 - 33 33.3
PV2R2 - 41 41.3
PV2R2 - 47 47.2
PV2R2 - 53 52.5
PV2R2 - 59 58.2
PV2R2 - 65 64.7
PV2R3 - 52 52.2 210 175 140 160 70 70 140 1800 (1200) 600
PV2R3 - 60 59.6
PV2R3 - 66 66.3
PV2R3 - 76 76.4
PV2R3 - 94 93.6
PV2R3 - 116 115.6 160 160
PV2R4 - 136 136 175 175 140 160 70 70 140 1800
(1200)
600
PV2R4 - 153 153
PV2R4 - 184 184
PV2R4 - 200 201
PV2R4 - 237 237

ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series

ปั๊มไฮดรอลิกแบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
F-PV2R1-6-L-RAA-43
Special Sealsหมายเลขรุ่นอัตราการไหลรูปแบบการติดตั้งทิศทางการหมุนตำแหน่งช่องทาง
น้ำมันด้านออก
ตำแหน่งช่องทาง
น้ำมันด้านเข้า
Design
Number
As Viewed from Shaft End
F: ซีลแบบพิเศษ PV2R1 6, 8
10, 12
14, 17
19, 23
25, 31
L: แบบขาตั้ง
F: แบบหน้าแปลน
R: หมุนขวา A: ด้านบน
B: ด้านล่าง
R: ด้านขวา
L: ด้านซ้าย
A: ด้านบน
B: ด้านล่าง
R: ด้านขวา
L: ด้านซ้าย
43
PV2R2 26, 33
41, 47
53, 59
65
41
PV2R3 52, 60
66, 76
94, 116
31
PV2R4 136,
153
184, 200
237
30

โครงสร้าง ปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Hydraulic Vane Pumps) รุ่น PV2R Series
ชื่อรุ่นแบบหน้าแปลน
(Flange Mounting)
ชื่อรุ่นแบบขาตั้ง
(Foot Mounting)
PV2R1-X-F-RAA-43 PV2R1-ST1 PV2R1-X-L-AA-43 PV2R1-ST2
PV2R2-X-F-RAA-41 PV2R2-ST1 PV2R2-X-L-RAA-41 PV2R2-ST2
PV2R2-X-F-RAA-31 PV2R3-ST1 PV2R2-X-L-RAA-31 PV2R3-ST2
PV2R2-X-F-RAA-30 PV2R4-ST1 PV2R2-X-L-RAA-30 PV2R4-ST2

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th