ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series

A-Series

ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series

"A" Series Variable Displacement Piston Pumps-Single Pump, Pressure Compensator Type

สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series

Symbol-A-Series
logo-yuken

รายละเอียด ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
cm3/rev.
อัตราการไหล
ที่ปรับได้ต่ำสุด
cm3/rev.
แรงดันใช้งานความเร็วรอบน้ำหนัก
แรงดันที่กำหนด2แรงดัน
แบบไม่ต่อเนื่อง1
สูงสุดต่ำสุดFlange
Mtg.
Foot
Mtg.
A145-X-R01XS-60 145.0 83 250 280 1800 600 92.5 117.5

ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series

ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A145 Series
A70-FR01BS-60
หมายเลขรุ่นการติดตั้งทิศทาง
การหมุน
ชนิดการ
ควบคุม
ช่วง
การปรับแรงดัน
ตำแหน่ง
ช่องทางน้ำมัน
Design
Number
A145
(145 cm3/rev.)
F: หน้าแปลน R: หมุนขวา 01: แบบชดเชยแรงดัน B: 12.0 ~ 71.4
C: 15.3 ~ 163
H: 18.4 ~ 214
K: 20.4 ~ 286
S: Side Port 60

โครงสร้าง ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps)

  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps Side Port Type) A145-FR01X-S-60A145-ST

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th