ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series

A-Series

ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series

"A" Series Variable Displacement Piston Pumps-Single Pump, Pressure Compensator Type

สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series

Symbol-A-Series
logo-yuken

รายละเอียด ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
cm3/rev.
อัตราการไหล
ที่ปรับได้ต่ำสุด
cm3/rev.
แรงดันใช้งานความเร็วรอบน้ำหนัก
แรงดันที่กำหนด2แรงดัน
แบบไม่ต่อเนื่อง1
สูงสุดต่ำสุดFlange
Mtg.
Foot
Mtg.
A22-X-R-01-XX-K-32 22.2 6 160 160 1800 600 16.5 18.7

ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A22 Series
A16-FR01B-S-K-32
หมายเลขรุ่นการติดตั้งทิศทาง
การหมุน
ชนิด
การควบคุม
ช่วงการ
ปรับแรงดัน
ตำแหน่ง
ช่องทางน้ำมัน
เพลาDesign
Number
A22
22.2 cm3/rev.)
F: หน้าแปลน
L: ขาตั้ง
R: หมุนขวา 01: แบบชดเชยแรงดัน B: 12.2 ~ 71.4
C: 12.2 ~ 163
None: Axial Port
S: Side Port
K: Keyed Shaft 32

โครงสร้าง ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps)

  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) ชนิดปรับปริมาตร (Axial Port Type) A22-F-R-01-X-K-32A16-22-ST1
  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) ชนิดปรับปริมาตร (Side Port) A22-F-R-01-X-S-K-32A16-22-ST2

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th