ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series

A-Series

ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series

"A" Series Variable Displacement Piston Pumps-Single Pump, Pressure Compensator Type

สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series

Symbol-A-Series
logo-yuken

รายละเอียด ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps)รุ่น A16 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
cm3/rev.
อัตราการไหล
ที่ปรับได้ต่ำสุด
cm3/rev.
แรงดันใช้งานความเร็วรอบน้ำหนัก
แรงดันที่กำหนด2แรงดัน
แบบไม่ต่อเนื่อง1
สูงสุดต่ำสุดFlange
Mtg.
Foot
Mtg.
A16-X-R-01-XX-K-32 15.8 4 160 210 1800 600 16.5 18.7

ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A16 Series
A16-FR01B-S-K-32
หมายเลขรุ่นการติดตั้งทิศทางการหมุนชนิดการควบคุมช่วงการปรับแรงดันตำแหน่ง
ช่องทางน้ำมัน
เพลาDesign
Number
A16
15.8 cm3/rev.)
F: หน้าแปลน
L: ขาตั้ง
R: หมุนขวา 01: แบบชดเชยแรงดัน B: 12.2 ~ 71.4
C: 20.4 ~ 163
H: 12.2 ~ 214
None: Axial Port
S: Side Port
K: Keyed Shaft 32

โครงสร้าง ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) ชนิดปรับปริมาตร

  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) ชนิดปรับปริมาตร (Axial Port Type) A16-F-R-01-X-K-32A16-22-ST1
  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) ชนิดปรับปริมาตร (Side Port) A16-F-R-01-X-S-K-32A16-22-ST2

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th