ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series

A-Series

ไฮดรอลิก ปั๊ม Hydraulic Pumps

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series

"A" Series Variable Displacement Piston Pumps-Single Pump, Pressure Compensator Type

สัญลักษณ์ (SYMBOL) ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series

Symbol-A-Series
logo-yuken

รายละเอียด ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
cm3/rev.
อัตราการไหล
ที่ปรับได้ต่ำสุด
cm3/rev.
แรงดันใช้งานความเร็วรอบน้ำหนัก
แรงดันที่กำหนด2แรงดัน
แบบไม่ต่อเนื่อง1
สูงสุดต่ำสุดFlange
Mtg.
Foot
Mtg.
A10-FR01B-12 10.0 2.0 160 210 1800 600 5.1 -
A10-FR01C/H-12 8.5

ตารางเลือกหมายเลขรุ่น ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series

ปั๊มไฮดรอลิก แบบลูกสูบ (Hydraulic Piston Pumps) รุ่น A10 Series
A70-FR01BS-60
หมายเลขรุ่นการติดตั้งทิศทาง
การหมุน
ชนิด
การควบคุม
ช่วง
การปรับแรงดัน
ตำแหน่ง
ช่องทางน้ำมัน
Design
Number
A10
(10.0 cm3/rev.)
F: หน้าแปลน R: หมุนขวา 01: แบบชดเชยแรงดัน B: 12.2 ~ 71.4
C: 20.4 ~ 163
H: 12.2 ~ 214
- 12

โครงสร้าง ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps)

  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps) A10-FR01C/H-12 A10-ST1
  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบชนิดปรับปริมาตร (Hydraulic Piston Pumps) A10-FR01B-12 A10-ST2

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th