วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series

DSG-03

วาล์วควบคุมทิศทาง Hydraulic || Directional Control Valve

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series

logo-yuken

รายละเอียด วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series
ชนิดของวาล์วหมายเลขรุ่นอัตราการไหลสูงสุด
L/min
แรงดันใช้งาน
สูงสุด
MPa (PSI)
แรงดันย้อนกลับ
สูงสุด
T-Line
ความเร็วใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง
น้ำหนัก
kg (lbs.)
ACDC, R, RQ
แบบมาตรฐาน DSG-03-3GX-X-50/5090 120
(31.7)
35
(4570)
16
(2320)
240
(R Type Sol. Only)
120
3.6(7.9) 1.85(4.08)
DSG-03-2D2-X-50/5090
DSG-03-2BX-X-50/5090 2.9(6.4) 1.4(3.09)
แบบกันสะท้อน S-DSG-03-3CX-X-50/5090 120
(31.7)
25
(3630)
16
(2320)
120 - 1.85(4.08)
S-DSG-03-2B2-X-50/5090 1.4(3.09)
แบบใช้
กำลังไฟต่ำ
L-DSG-03-3CX-X-50/5090 60
(15.9)
16
(2320)
16
(2320)
240
(R Type Sol. Only)
120
3.6(7.9)

1.85
(4.08)

L-DSG-03-2D2-X-50/5090
L-DSG-03-2N-X-50/5090
L-DSG-03-2BX-X-50/5090 2.9(6.4) 1.4(3.09)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series
F-S-DSG-03-2B2A-D24-C-N-50*-L
ชีลชนิดพิเศษแบบ
กันสะเทือน
หมายเลขรุ่นขนาดวาล์วหมายเลข
ตำแหน่งวาล์ว
ตำแหน่ง
สปิง
ชนิด
ก้านวาล์ว
Special Two
Position Valve
ชนิดไฟการควบคุม
ด้วยมือ
ชนิด
การต่อไฟ
Design
Number
Design
Standard
รุ่นสำหรับ
กลับด้านวาล์ว
F :
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมัน
สังเคราะห์
S : แบบ
กันสะเทือน
DSG :
Solenoid
Operated
directional
vlave
03 3 :
Three
Positions
C :
สปิงกลาง
2, 3
4, 40
5, 60
9, 10
11, 12
-

AC :
A100
A120
A200
A240

DC :
D12
D24
D100

R :
R100
R200

RQ :
(AC DC)
RQ100

None :
Manual
Override
Pin

C :
Push
Button
and
Lock Nut

None :
แบบกล่อง

N :
แบบปลั๊ก

50

None :
Japanese
Std. "JIS"


90 :
N.american
Design Std.

-
None :
แบบมาตราฐาน
2 :
Two
Positions
D :
ล็อคตำแหน่ง
2 -
B :
สปิงข้าง
2
3
8
A
B
L
S :
แบบกันสะเทือน
3 :
Three
Positions
C :
สปิงกลาง
2
4
-

DC :
D12
D24
D100

R :
R100
R200

RQ :
(AC DC)
RQ100

-
2 :
Two
Positions
B :
สปิงข้าง
2 A
B
L

ตารางเลือกรุ่น วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03-XXX-AX

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03-XXX-AX
หมายเลข
ตำแหน่ง
วาล์ว
ตำแหน่ง
สปริง
หมายเลขรุ่นสัญลักษณ์อัตราการไหลสูงสุด
T1T2T3
T4T5T6
แรงดันใช้งาน MPaแรงดันใช้งาน MPaแรงดันใช้งาน MPa
10162531.510162531.510162531.5
3 ตำแหน่ง สปริงกลาง DSG-03-3C2 Symbol1 100 100 100 100 100(70) 100(48) 96(28) 65(24) 100(70) 100(48) 96(28) 65(24)
90(64) 53(30) 34(19) 26(15) 90(49) 53(30) 34(19) 26(15)
DSG-03-3C3 Symbol2 90 90 90 90 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81)
100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81) 100(81)
DSG-03-3C4 Symbol3 80 80 80(65) 80(25) 100(58) 100(33) 76(22) 46(19) 100(58) 100(33) 76(22) 46(19)
75(20) 30(15) 90(47) 50(33) 28(18) 22(15) 90(47) 50(26) 28(18) 22(15)
DSG-03-3C40 Symbol4 100 100 100 100(75) 100(62) 100(39) 84(21) 48(18) 100(62) 100(39) 84(21) 48(18)
100(25) 62(40) 47(26) 27(16) 20(12) 62(40) 47(26) 27(16) 20(12)
DSG-03-3C5 Symbol5 30 30 30 30 26 21 18 16 30 28 28 28
DSG-03-3C60 Symbol6 70 70 70 - 100 100 100 - 100 100 100 -
DSG-03-3C9 Symbol7 100 100 100 100 60 60 60 60 60 60 60 60
DSG-03-3C10 Symbol8 80 80 80(30) 80(20) 100(55) 100(36) 60(21) 34(16) 100(55) 100(36) 60(21) 34(16)
30(25) 20(15) 60(38) 47(24) 23(14) 17(11) 60(38) 47(24) 23(14) 17(11)
DSG-03-3C11 Symbol9 100 100 100 100 100(80) 100(65) 85(35) 62(28) 100(80) 100(65) 85(35) 62(28)
80(60) 70(46) 51(32) 45(25) 80(60) 70(46) 51(32) 45(25)
DSG-03-3C12 Symbol10 90 90 90(30) 90(20) 100(55) 100(36) 60(21) 34(16) 100(55) 100(36) 60(21) 34(16)
40(20) 20(15) 60(38) 47(24) 23(14) 17(11) 60(38) 47(24) 23(14) 17(11)
2 ตำแหน่ง ไม่มีสปริง DSG-03-2D2 Symbol11 100 100 100 100 40 40 30 28 60 60 40 35
สปริง
ด้านข้าง
DSG-03-2B2 Symbol12 100 100 100 100 34 24 20 19 100(62) 100(62) 100(44) 94(37)
100(90) 100(90) 100(90) 100(90) 80(42) 73(36) 63(34) 51(33)
DSG-03-2B3 Symbol13 100 100 100 100 57 57 57 57 100(79) 100(72) 100(64) 100(59)
100(75) 100(75) 100(75) 100(75) 92(55) 89(46) 78(28) 70(27)
DSG-03-2B8 Symbol14 - - - - 26 19 18 16 100(35) 87(15)) 61(9 49(7)
45(21) 34(12) 15(9) 11(6)

โครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-03 Series

 • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Models with AC Solenoide) Double Solenoid DSG-03-XXX-AX-50/5090
  DSG-03-ST1
 • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Single Solenoid : Spring Offset)
  DSG-03-ST2
 • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Plug-in Connector Type (N))/ (Plug-in Connector With Indicator Light (N1))
  DSG-03-ST3
 • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Models with DC, R Solenoide) DSG-03-XXX-RX-N-50/5090
  DSG-03-ST4
 • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Models with Push Button & Lock Nut : (S)DSG-03-XXX-XC-N/N1-50/5090))
  DSG-03-ST5

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th