วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series

DSG-01

วาล์วควบคุมทิศทาง Hydraulic || Directional Control Valve

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series


logo-yuken

รายละเอียด วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series
ชนิดของวาล์วหมายเลขรุ่นอัตราการไหลสูงสุด
L/min
แรงดันใช้งาน
สูงสุด
MPa (PSI)
แรงดันย้อนกลับ
สูงสุด
T-Line
ความเร็วใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง
น้ำหนัก
kg (lbs.)
แบบมาตรฐาน DSG-01-3GX-X-70/7090 100
(26.4)
35
(5080)
21
(3050)
300
(R Type Sol. Only)
120
1.85(4.08)
DSG-01-2D2-X-70/7090
DSG-01-2BX-X-70/7090 1.4(3.09)
แบบกันสะท้อน S-DSG-01-3CX-X-70/7090 63
(16.6)
25
(3630)
21
(3050)
120 1.85(4.08)
S-DSG-01-2B2-X-70/7090 1.4(3.09)
แบบใช้
กำลังไฟต่ำ
L-DSG-01-3CX-X-70/7090 40
(10.6)
16
(2320)
16
(2320)
300
(R Type Sol. Only)
120

1.85
(4.08)

L-DSG-01-2D2-X-70/7090
L-DSG-01-2N-X-70/7090
L-DSG-01-2BX-X-70/7090 1.4(3.09)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01-XXX-AX

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series
F-S-DSG-01-2B2A-D24-C-N-70*-L
ชีลชนิดพิเศษแบบ
กันสะเทือน
หมายเลขรุ่นขนาดวาล์วหมายเลข
ตำแหน่งวาล์ว
ตำแหน่ง
สปิง
ชนิด
ก้านวาล์ว
Special Two
Position Valve
ชนิดไฟการควบคุม
ด้วยมือ
ชนิด
การต่อไฟ
Design
Number
Design
Standard
รุ่นสำหรับ
กลับด้านวาล์ว
F :
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมัน
สังเคราะห์
แบบ
กันสะเทือน
DSG :
Solenoid
Operated
directional
vlave
01
03
3 :
Three
Positions
C :
สปิงกลาง
2, 3
4, 40
60, 9
10, 11
12
-

AC :
A100
A120
A200
A240

DC :
D12
D24
D48

R :
R100
R200

None :
Manual
Override
Pin

C :
Push
Button
and
Lock Nut

None :
แบบกล่อง

N :
แบบปลั๊ก

70

None :
Japanese
Std. "JIS"


90 :
N.american
Design Std.

-
None :
Standard
Type
2 :
Two
Positions
D :
ล็อคตำแหน่ง
2 -
B :
สปิงข้าง
2
2
8
A
B
L
S :
Shockless
Type
3 :
Three
Positions
C :
สปิงกลาง
2
4
-

DC :
D12
D24
D48

R :
R100
R200


-
2 :
Two
Positions
B :
สปิงข้าง
2 L

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01-XXX-AX
หมายเลข
ตำแหน่ง
วาล์ว
ตำแหน่ง
สปิง
หมายเลข
รุ่น
สัญลักษณ์อัตราการไหลสูงสุด
T1T2T3
T4T5T6
แรงดันใช้งาน MPaแรงดันใช้งาน MPaแรงดันใช้งาน MPa
10162531.53510162531.53510162531.535
3 ตำแหน่ง สปริงกลาง DSG-01-3C2 Symbol1 100 100 100 100 100 100(43) 100(41) 80(21) 60(17) 38(15) 100(43) 100(41) 80(21) 60(17) 38(15)
57(38) 53(31) 29(17) 19(10) 13(9) 57(38) 53(31) 29(17) 19(10) 13(9)
DSG-01-3C3 Symbol2 100(80) 100(80) 100(80) 100(77) 100(77) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46) 70(46)
90(63) 90(63) 90(63) 90(63) 90(63) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30) 45(30)
DSG-01-3C4 Symbol3 90 90 90 90(22) 35(18) 100(38) 76(28) 67(15) 57(10) 35(17) 100(38) 76(28) 67(15) 57(10) 35(7)
90(26) 43(14) 30(11) 50(31) 38(20) 20(10) 16(7) 12(5) 50(31) 38(20) 20(10) 16(7) 12(5)
DSG-01-3C40 Symbol4 85 85 85 80(40) 80(22) 85(40) 85(35) 80(24) 60(16) 55(12) 80(40) 80(35) 80(24) 60(16) 55(12)
80 80 80(30) 63(15) 25(10) 70(26) 50(24) 32(16) 22(13) 18(10) 70(26) 50(24) 32(16) 22(13) 18(10)
DSG-01-3C60 Symbol5 43(23) 43(23) 43(23) 43(23) 43(23) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32) 54(32)
40(23) 40(23) 38(23) 36(23) 35(23) 48(30) 47(30) 47(30) 47(30) 47(30) 48(30) 47(30) 47(30) 47(30) 47(30)
DSG-01-3C9 Symbol6 100 100 100 100 100 20 15 10 10 8 20 15 10 10 8
DSG-01-3C10 Symbol7 100 100 100(63) 100(33) 100(27) 100(50) 100(37) 100(20) 78(16) 62(13) 100(50) 100(37) 100(20) 78(16) 62(13)
100(70) 80(20) 70(20) 40(19) 100(37) 55(25) 29(14) 20(11) 15(10) 100(37) 55(25) 29(14) 20(11) 15(10)
DSG-01-3C11 Symbol8 100 100 100 100 100 23 20 13 10 5 100(65) 85(52) 72(45) 65(34) 60(27)
70(50) 57(40) 50(25) 43(19) 35(18)
DSG-01-3C12 Symbol9 100 100 100(63) 100(33) 100(27) 100(50) 100(37) 100(20) 78(16) 62(13) 100(50) 100(37) 100(20) 78(16) 62(13)
100(70) 80(20) 70(20) 40(19) 100(37) 55(25) 29(14) 20(11) 15(10) 100(37) 55(25) 29(14) 20(11) 15(10)
2 ตำแหน่ง ไม่มีสปริง DSG-01-2D2 Symbol10 80 80 80 80 80 45 45 45(21) 45(16) 38(13) 50 50(45) 50(42) 50(40) 50(40)
36(18) 28(13) 22(12) 50(45) 50(42) 50(40) 50(40)
สปริง ด้านข้าง DSG-01-2B2 Symbol11 85 85 85 85 85 20 16 16 15 13 85(63) 80(50) 63(40) 44(32) 44(32)
85(30) 60(33) 50(28) 40(28) 40(28)
DSG-01-2B3 Symbol12 70 70 70 70 70 50 50 50 50 50 80(70) 80(70) 80(70) 80(70) 80(70)
70(48) 70(48) 70(48) 70(48) 70(48)
DSG-01-2B8 Symbol13 - - - - - 26 17 13 11 10 80(50) 70(40) 60(20) 45(10) 30(10)
35(20) 23(15) 15(8) 10(5) 7(5)

โครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSG-01 Series

  • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Models with AC Solenoide) Double Solenoid DSG-01-3CX2D2-AX-70/7090/ Single Solenoid DSG-01-2BX-AX-70/7090
    DSG-01-ST1
  • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Models with DC Solenoide)
    DSG-01-ST2
  • วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Plug-in Connector Type (N))/ (Plug-in Connector With Indicator Light (N1))
    DSG-01-ST3

Interchangeability in Installation Current and New Design

In outder to achieve higher pressure, higher flow, lower pressure drop DSG-01 valve has been upgraded from the 60 design series to the 70 design series.

รายละเอียด

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves)
Design Numberอัตราการไหลสูงสุด
L/min
แรงดันใช้งาน
สูงสุด
MPa (PSI)
Max. T-Lin
Back Pres.
MPa (PSI)
Max. Changeover
Frequency
Pressure Drop
MPa (PSI)
น้ำหนัก
kg (lbs.)
3C*/2D*2B*
New Design : 70 100(26.4) 35(5080) 21(3050) 300
(R Type sol. Only 120)
0.9(130) 1.85(4.08) 1.4(3.09)
Current Design : 60 63(16.6) 31.5(45.70) 16(2320) 1.0(145) 2.2(4.85) 1.6(3.53)

Interchangeability in Installation

DSG-01-ST4
Coil TypeDesign
Number
ABCDEFHJKL
AC New Design
: 70
196.4
(7.73)
142.2
(5.60)
46
(1.81)
88.8
(3.50)
95
(3.74)
50.7
(2.00)
26
(1.02)
70
(2.76)
13.5
(.53)
70.5
(2.78)
Current Design
: 60
191.4
(7.5)
142.7
(5.62)
48
(1.89)

90.3
(3.56)

90
(3.54)
50.7
(2.00)
23.5
(.93)
65
(2.56)
11
(.43)
72
(2.83)
CD
R
New Design
: 70
204.4
(8.05)
146
(5.76)
46
(1.81)
88.8
(3.50)
95
(3.74)
54.7
(2.15)
26
(1.02)
70
(2.76)
13.5
(.53)
70.5
(2.78)
Current Design
: 60
210
(8.27)
152
(5.98)
48
(1.89)
90.3
(3.56)
90
(3.54)
60
(2.36)
23.5
(.93)
65
(2.56)
11
(.43)
72
(2.83)

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th