วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG Series

DSHG-Series

วาล์วควบคุมทิศทาง Hydraulic || Directional Control Valve.

Hydraulic || Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves DSHG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG Series


logo-yuken

รายละเอียด วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG Series
ชนิดของ
วาล์ว
หมายเลขรุ่นอัตราการไหล
สูงสุด
L/min
แรงดันใช้งาน
สูงสุด
MPa (PSI)
แรงดันสูงสุด
ของช่องทาง
น้ำมัน
แรงดันสูงสุด
ในการควบคุม
แรงดันย้อนกลับ
สูงสุด T-Line
ความเร็วใน
การเปลี่ยนตำแหน่ง
น้ำหนัก
kg (lbs.)
Ext. DrainInt. DrainACDCR
แบบ
มาตราฐาน
DSHG-01-3CX-X-14/1480/1490 40(10.6) 21(3050) 21(3050) 1.0(145) 16(2320) 16(2320) 120 120 120 3.2(7.1)
DSHG-01-2BX-X-14/1480/1490 2.7(6.0)
DSHG-03-3CX-X-14/1490 160(42.3) 25(3630) 25(3630) 0.7(100) 16(2320) 16(2320) 120 120 120 6.9(15.2)
DSHG-03-2NX-X-14/1490 6.9(15.2)
DSHG-03-2BX-X-14/1490 6.4(14.1)
(S-)DSHG-04-3CX-X-52/5290 300(79.3) 31.5(4570) 25(3630) 0.8(120) 21(3050) 16(2320) 120 120 120 8.5(18.7)
(S-)DSHG-04-2NX-X-52/5290 8.5(18.7)
(S-)DSHG-04-2BX-X-52/5290 8.0(17.6)
แบบ
กันสะเทือน
(S-)DSHG-06-3CX-X-53/5290 500(132) 31.5(4570) 25(3630) 0.8(120) 21(3050) 16(2320) 120 120 120 12.4(27.3)
(S-)DSHG-06-2NX-X-53/5290 12.4(27.3)
(S-)DSHG-06-2BX-X-53/5290 11.9(26.2)
(S-)DSHG-06-3HX-X-53/5290 21(3050) 1.0(145) 110 110 110 13.2(29.1)
(S-)DSHG-10-3CX-X-43/4390 1100(291) 31.5(4570) 25(3630) 1.0(145) 21(3050) 16(2320) 120 120 100 45.0(99.2)
(S-)DSHG-10-2N-X-43/4390 100 100 100 45.0(99.2)
(S-)DSHG-10-2BX-X-43/4390 21(3050) 60 60 50 44.5(98.1)
(S-)DSHG-10-3HX-X-43/4390 52.9(116.6)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSHG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSHG Series
F-S-DSHG-06-2B2A-C2-ET
ชีลชนิดพิเศษชนิดวาล์วหมายเลข
รุ่น
ขนาด
วาล์ว
หมายเลข
ตำแหน่ง
วาล์ว
ตำแหน่ง
สปริง
ชนิด
ก้านวาล์ว
วาล์วแบบ
2 ตำแหน่ง
พิเศษ
หมายเลขของ
วาล์วลดแรงดัน
ช่องทาง
น้ำมัน
ขาเข้า
ช่องทาง
น้ำมัน
ขากลับ
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมัน
สังเคราะห์
None :
แบบมาตราฐาน
DSHG 01 3 C :
สปริงกลาง
2, 3, 4
40, 5, 60
11, 12
- -

None :
Internal
Pilot

E :
External
Pilot

None :
External
Drain

T :
Internal
Draim

2 B :
สปริงข้าง
2, 3, 4
40, 7
03 3 C :
สปริงกลาง
2, 3, 4
40, 5, 60
7, 9, 10
11, 12
-

C1 :
with C1
Choke

C2 :
with C2
Choke

C1C2 :
with C1&C2
Choke

2 N :
ไม่มีสปริง
2
3
4
40
7
B :
สปริงข้าง

None :
แบบมาตราฐาน

S :
แบบกันสะเทือน

04 3 C :
สปริงกลาง
2, 4, 40
60, 10, 12
(3, 5, 6
7, 9, 11 )
-
2 N :
ไม่มีสปริง
2, 4, 40
(3, 7)
A
B :
สปริงข้าง
2, 4, 40
(3, 7)
A B
06 3 C :
สปริงกลาง
2, 4, 40
60, 10, 12
(3, 5, 6
7, 9, 11 )
-
10 2 N :
ไม่มีสปริง
2, 4, 40
(3, 7)
A
B :
สปริงข้าง
2, 4, 40
(3, 7)
A B
-R2-A100-C-H-N-53-*-L
ปรับเปลี่ยน
ก้านวาล์ว
ชนิดไฟควบคุมด้วยมือช่องทาง
น้ำมันภายใน
ชนิดการ
ต่อไฟ
Design
Number
Design
Standard
Models with
Reverse Mtg.
-

AC :
A100, A200
A120, A240

DC :
D12, D24
D48

R100, R200

None : Manual
Override Pin

C : Push
Button and
Lock Nut

- None :
แบบกล่อง
14   -
L

R2 :
With Stroke
Adjustmemt, Both
Ends

RA :
With Stroke
Adjustmemt,
Port "A" End

RB :
With Stroke
Adjustmemt,
Port "B" End

- 14 -
L
-

N :
แบบปลั๊ก

N1 :
แบบปลั๊ก
พร้อมไฟ

52   -
L

R2 : With Stroke
Adj., Borth Ends

RA :With Stroke
Adj., Port "A" End

RB :With Stroke
Adj., Port "B" End

P2 :With Pilot
Piston Both Ends

PA :With Pilot
Piston Port "A" End

PB :With Pilot
Piston Port "A" End

H 53 -
43 L

รายละเอียดก้านวาล์ว และอัตราการไหลสูงสุดของวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG-01 Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves) รุ่น DSHG-01 Series
ชนิดก้านวาล์ว3 ตำแหน่ง2 ตำแหน่ง
สปริงกลางสปริงกลาง
สัญลักษณ์
Symbol1
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S GPM)
สัญลักษณ์
Symbol2
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S GPM)
หมายเลขรุ่น7MPa
(1020 PSI)
14 MPa
(2030 PSI)
21 MPa
(3050 PSI)
หมายเลขรุ่น7MPa
(1020 PSI)
14 MPa
(2030 PSI)
21 MPa
(3050 PSI)
"2" Symbol3 DSHG-013C2 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) DSHG-02-2B2 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6)
"3" Symbol4 DSHG-013C3 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) DSHG-02-23 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6)
"4" Symbol5 DSHG-013C4 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) DSHG-02-2B4 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6)
"40" Symbol6 DSHG-013C40 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) DSHG-02-2B40 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6)
"5" Symbol7 DSHG-013C5 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -
"60" Symbol8 DSHG-013C60 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -
"7" Symbol9 DSHG-013C7 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) DSHG-02-2B7 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6)
"9" Symbol10 DSHG-013C9 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -
"10" Symbol11 DSHG-013C10 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -
"11" Symbol12 DSHG-013C11 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -
"12 " Symbol13 DSHG-013C12 40 (10.6) 40 (10.6) 40 (10.6) - - - -

รายละเอียดก้านวาล์ว และอัตราการไหลสูงสุดของวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม แบบ 3 ตำแหน่ง

  • รุ่น DSHG-04/ S-DSHG-04 Series
  • รุ่น DSHG-06/ S-DSHG-06 Series
  • รุ่น DSHG-10/ S-DSHG-10 Series
วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves)
ชนิดก้านวาล์ว
สปริงกลาง
สัญลักษณ์
Symbol1
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S GPM)
หมายเลขรุ่นหมายเลขรุ่น10 MPa
(1450 PSI)
16 MPa
(2320 PSI)
25 MPa
(3630 PSI)
31.5 MPa
(4570 PSI)
"2"Symbol2 DSHG-04-3C2 300 (79.3) 300 (79.3) 200 (52.8) 145 (38.3)
(-S)-DSHG-04-3C2 300 (79.3) 250 (66.1) 120 (31.7) 110 (29.1)
"3"Symbol3 DSHG-04-3C3 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
"4"Symbol4 DSHG-04-3C4 300 (79.3) 300 (79.3) 250 (66.1) 165 (43.6)
(-S)-DSHG-04-3C4 300 (79.3) 300 (79.3) 140 (37.0) 110 (29.1)
"40"Symbol5 DSHG-04-3C40 300 (79.3) 300 (79.3) 200 (52.8) 145 (38.3)
(-S)-DSHG-04-3C40 300 (79.3) 250 (66.1) 120 (31.7) 110 (29.1)
"5"Symbol6 DSHG-04-3C5 250 (66.1) 250 (66.1) 245 (64.7) 245 (64.7)
"6"Symbol7 DSHG-04-3C6 300 (79.3) 260 (68.7) 245 (64.7) 235 (62.1)
"60"Symbol8 DSHG-04-3C60 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
(-S)-DSHG-04-3C60
"7"Symbol9 DSHG-04-3C7 300 (79.3) 300 (79.3) 200 (52.8) 145 (38.3)
"9"Symbol10 DSHG-04-3C9 300 (79.3) 300 (79.3) 280 (74.0) 250 (66.1)
"10"Symbol11 DSHG-04-3C10 300 (79.3) 300 (79.3) 200 (52.8) 150 (39.6)
(-S)-DSHG-04-3C10 300 (79.3) 250 (66.1) 120 (31.7) 110 (29.1)
"11"Symbol12 DSHG-04-3C11 300 (79.3) 260 (68.7) 160 (42.3) 140 (37.0)
"12"Symbol13 DSHG-04-3C12 300 (79.3) 280 (74.0) 170 (44.9) 135 (35.7)
(-S)-DSHG-04-3C12 300 (79.3) 250 (66.1) 120 (31.7) 110 (29.1)

รายละเอียดก้านวาล์ว และอัตราการไหลสูงสุดของวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม แบบ 2 ตำแหน่ง

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า (Hydraulic || Solenoid Operated Directional Valves)
ชนิดก้านวาล์วไม่มีสปริงสปริงด้านข้าง
สัญลักษณ์
Symbol1
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S GPM)
สัญลักษณ์
Symbol2
อัตราการไหลสูงสุด
L/min (U.S GPM)
หมายเลขรุ่น10 MPa
(1450 PSI)
16 MPa
(2320 PSI)
25 MPa
(3630 PSI)
31.5 MPa
(4570 PSI)
หมายเลขรุ่น10 MPa
(1450 PSI)
16 MPa
(2320 PSI)
25 MPa
(3630 PSI)
31.5 MPa
(4570 PSI)
"2" Symbol3 (S-)-DSHG-04-2N2 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) (S-)-DSHG-04-2B2 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
"3" Symbol4 DSHG-04-2N3 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) DSHG-04-2B3 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
"4" Symbol5 (S-)-DSHG-04-2N4 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) (S-)-DSHG-04-2B4 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
"40" Symbol6 (S-)-DSHG-04-2N40 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) (S-)-DSHG-04-2B40 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)
"7" Symbol7 DSHG-04-2N7 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) DSHG-04-2B7 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3)

โครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า ชนิดควบคุมทางอ้อม รุ่น DSHG Series

ชื่อรุ่นรูปโครงสร้างชื่อรุ่นรูปโครงสร้าง
Terminal Box Type:
DSHG-03-XXX-X-14/1490
DSHG-03-ST1 Terminal Box Type:
DSHG-06-XXX-X-53/5390
DSHG-06-ST1
Plug-in Connector Type:
DSHG-03-XXX--N/N1-14/1490
DSHG-03-ST2 Plug-in Connector Type:
DSHG-06-XXX--N/N1-53/5390
DSHG-06-ST2
Terminal Box Type:
DSHG-04-XXX-X-52/5290
DSHG-04-ST1 Terminal Box Type:
DSHG-10-XXX-X-43/4390
DSHG-10-ST1
Plug-in Connector Type:
DSHG-04-XXX--N/N1-52/5290
DSHG-04-ST2 Plug-in Connector Type:
DSHG-10-XXX--N/N1-43/4390
DSHG-10-ST2

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th