ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ รุ่น 3A/4A Air Valve-manifold Series

Air-Valve-manifold

Pneumatic Control Valve

ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ รุ่น 3A/4A Air Valve-manifold Series

ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ รุ่น 3A/4A Air Valve-manifold (3A/4A Air Valve-manifold Series)

airtac

คุณสมบัติ ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ || Air Valve-Manifold

  1. ฐานตั้งวาล์วสามารถตั้งวาล์วลมเป็นแถวเป็นกลุ่มโดยใช้พื้นที่น้อยๆ จึงประหยัดทั้งเนื้อที่และต้นทุน
  2. ง่ายต่อการตรวจสอบหาวาล์วและข้อผิดพลาด ลมเข้าวาล์วรวมกันได้ท่อลมออกและทางต่อสายไฟกัน
  3. ยืดหยุ่นกว่า โดยสามารถขยายเพิ่มจำนวนฐานตั้งวาล์วและเพิ่มจำนวนของวาล์วควบคุมทิศทางได้จำนวนมาก
  4. สายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับวาล์วควบคุมทิศทางสามารถรวมผูกมัดรวมกันร้อยรวมกันเข้าท่อไฟฟ้า
คุณสมบัติทางเทคนิค ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ รุ่น 3A-Manifold
รายการ\รุ่นของแมนิโฟลด์100M200M300M
ชนิดของไหล ลมผ่านการกรองขนาด 40 ไมครอน
อุณหภูมิ °C -20 ~ 70
ใช้ได้กับวาล์วลม รุ่นต่อไปนี้ 3A100Series 3A200Series 3A300Series

คุณสมบัติทางเทคนิค ฐานตั้งวาล์ว แมนิโฟลด์ รุ่น 4A-Manifold
รายการ\รุ่นของแมนิโฟลด์100M200M300M400M
ชนิดของไหล ลมผ่านการกรองขนาด 40 ไมครอน
อุณหภูมิ °C -20 ~ 70
ใช้ได้กับวาล์วลม รุ่นต่อไปนี้ 4A100Series 4A200Series 4A300Series 4A400Series

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th