แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบวาล์วมือเลื่อน HSV Series

HSV

HAND VALVE

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบวาล์วมือเลื่อน รุ่น HSV Series

วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบมือเลื่อนให้วาล์วเปิดหรือปิด Hand Slide Valve อุปกรณ์นิวเมติกส์ Pneumatics สินค้าแบรน AirTAC ของแท้จากประเทศไต้หวัน

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบวาล์วมือเลื่อน รุ่น HSV Series

HSV-Symbol

AirTAC แอร์แทค, AirTAC Hand Slide Valve, วาล์วแอร์แทคแบบใช้มือเลื่อน 3/2 รุ่น HSV

ตัวอย่างเลือกรุ่น แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบวาล์วมือเลื่อน รุ่น : HSV-08
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
Orifice
mm2  (CV)
ชนิด
เกลียว
อุณหภูมิ
ใช้งาน
ชนิดลักษณะวิธีการ
ทำงาน
ลักษณะเกลียว
ทางเข้า - ทางออก
แรงดันที่ใช้
(Mpa)
HSV06 1/8" 23 (1.28) - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV08 1/4" 40 (2.2) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV10 3/8" 62 (3.5) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV15 1/2" 140 (7.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV20 3/4" 250 (13.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV25 1" 392 (21.78) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV06-SS 1/8" 23 (1.28) - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV08-SS 1/4" 40 (2.2) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV10-SS 3/8" 62 (3.5) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV15-SS 1/2" 140 (7.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV20-SS 3/4" 205 (13.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวนอก 0 ~ 0.8
HSV25-SS 1" 392 (21.78) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV06-FF 1/8" 23 (1.28) - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV08-FF 1/4" 40 (2.2) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV10-FF 3/8" 62 (3.5) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV15-FF 1/2" 140 (7.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV20-FF 3/4" 250 (13.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV25-SF 1" 392 (21.78) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวใน - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV06-SF 1/8" 23 (1.28) - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV08-SF 1/4" 40 (2.2) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV10-SF 3/8" 62 (3.5) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV15-SF 1/2" 140 (7.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV15-SF 3/4" 250 (13.8) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8
HSV25-SF 1" 392 (21.78) 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง มือเลื่อน เกลียวนอก - เกลียวใน 0 ~ 0.8

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th