แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve วาล์วควบคุมด้วยกลไกลแบบต่างๆ M3 Series

M3

Mechanical Valves or Other Valves

วาล์วควบคุมแบบต่างๆ AirTAC Mechanical Valve M3 Series

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve วาล์วควบคุมด้วยกลไกลแบบต่างๆ รุ่น M3 (M3 Series)

วาล์วควบคุมแบบต่างๆ (3/2 ทาง) Control Valve (3/2 Way)

 • M3B วาล์วควบคุม แบบ ไม่มีปุ่ม (3/2 ทาง) Control Valve Basic Type (3/2 Way)
 • M3C วาล์วควบคุม แบบ ก้านยาว (3/2 ทาง) Control Valve Long Handle Type (3/2 Way)
 • M3D วาล์วควบคุม แบบ ก้านสั้น (3/2 ทาง) Control Valve Short Handle Type (3/2 Way)
 • M3Y วาล์วควบคุม แบบ ก้านโยก (3/2 ทาง) Control Valve Lever Type (3/2 Way)
 • M3R วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ (3/2 ทาง) Control Valve Roller Type (3/2 Way)
 • M3L วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ 2 จังหวะ (3/2 ทาง) Control Valve Roller with Free Return Type (3/2 Way)
 • M3PL วาล์วควบคุม แบบ กดค้างสภาวะ (3/2 ทาง) Control Valve Latching Type (3/2 Way)
 • M3PP วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดนูน (3/2 ทาง) Control Valve Protruding Type (3/2 Way)
 • M3PF วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดแบนเรียบ (3/2 ทาง) Control Valve Flat Type (3/2 Way)
 • M3PM วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดทรงดอกเห็ด (3/2 ทาง) Control Valve Mushroom Type (3/2 Way)
 • M3HS วาล์วควบคุม แบบ สวิทซ์บิด (3/2 ทาง) Control Valve Selector Type (3/2 Way)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve

M3-Symbol

AirTAC แอร์แทค, วาล์วควบคุมแบบต่างๆ, แมคคานิคัลวาล์วแอร์แทค, Mechanical Valve รุ่น M3

ตัวอย่างM3PM21006RP
ความหมายชนิดของวาล์วรุ่นโค๊ดขนาดรูลมสีของปุ่มกดประเภท
ของเกลียว
คำอธิบาย M3 : M type
3/2way
B : แบบพื้นฐาน
C : แบบแขนยาว
D : แบบแขนสั้น
Y : แบบคาน
R : แบบรอลเลอร์
L : แบบรอลเลอร์ที่แขนกลับเข้าที่เดิม
110 : 100
Series
single
control

210 : 200
Series
single
control
06 : 1/8"

08 : 1/4"
No this code P : PT
T : NPT
G : G
PL : Latching type (only red)
PP : แบบอัดให้จมมิดได้
PF : แบบแขนราบเรียบ
PM : แบบหัวดอกเห็ด
HS : แบบเลือกเปิดหรือปิด
R : Red
G : Green
B : Black
M3 (Mini type) Ordering Code
ตัวอย่างM3R05
ความหมายชนิดของวาล์วรุ่นขนาดรูลม
คำอธิบาย M3 : M type 3/2way B : แบบพื้นฐาน
R : แบบรอลเลอร์
L : แบบรอลเลอร์ที่แขนกลับเข้าที่เดิม
05 : M5

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th