แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบต่างๆ CM3 Series

CM3

Mechanical Valves or Other Valves

แมคคานิควาล์ว AirTAC Mechanical Valve CM3 Series

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve แบบต่างๆ ชนิด 3/2, 5/3 รุ่น CM3 (CM3 Series)

วาล์วควบคุมแบบต่างๆ (3/2, 5/3 ทาง) Control Valve (3/2, 5/3 Way)

 • CM3B วาล์วควบคุม แบบ ไม่มีปุ่ม (3/2 ทาง) Control Valve Basic Type (3/2 Way)
 • CM3R วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ (3/2 ทาง) Control Valve Roller Type (3/2 Way)
 • CM3L วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ 2 จังหวะ (3/2 ทาง) Control Valve Roller with Free Return Type (3/2 Way)
 • CM3V วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ แนวตั้งฉาก (3/2 ทาง)
 • CM3Y วาล์วควบคุม แบบ ก้านโยก (3/2 ทาง) Control Valve Lever Type (3/2 Way)
 • CM3PL วาล์วควบคุม แบบ กดค้างสภาวะ (3/2 ทาง) Control Valve Latching Type (3/2 Way)
 • CM3PP วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดนูน (3/2 ทาง) Control Valve Protruding Type (3/2 Way)
 • CM3PF วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดแบนเรียบ (3/2 ทาง) Control Valve Flat Type (3/2 Way)
 • CM3PM วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดทรงดอกเห็ด (3/2 ทาง) Control Valve Mushroom Type (3/2 Way)
 • CM3PMS วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดทรงดอกเห็ด (3/2 ทาง) Control Valve Mushroom Type (with guard) (3/2 Way)
 • CM3PMX วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดใหญ่ทรงดอกเห็ดมีการ์ดป้องกัน (3/2 ทาง) Control Valve Big Mushroom Type (with guard) (3/2 Way)
 • CM3HS วาล์วควบคุม แบบ สวิทซ์บิด (3/2 ทาง) Control Valve Selector Type (3/2 Way)
 • CM3HD วาล์วควบคุม แบบ สวิทซ์บิด (5/3 ทาง) Control Valve Double-Selector Type (5/3 Way)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve รุ่น CM3 Series

CM3-Symbol
ตัวอย่างCM3PP06BP
ความหมายชนิดของวาล์วรุ่นขนาดรูลมสีของปุ่มกดประเภท
ของเกลียว
คำอธิบาย CM3 : CM type
(3/2 5/2 way)
B : แบบพื้นฐาน
C : แบบแขนยาว
Y : แบบคาน
R : แบบรอลเลอร์
L : แบบรอลเลอร์ที่แขนกลับเข้าที่เดิม
05 : M5
06 : 1/8"
08 : 1/4"
No this code P : PT
T : NPT
G : G
PL : Latching type (only red)
PP : แบบอัดให้จมมิดได้
PF : แบบแขนราบเรียบ
PM : แบบหัวดอกเห็ด
HS : แบบเลือกเปิดหรือปิด
HD : แบบโยกปิด/เปิด ทีเดียว 2ตัววาล์ว
R : Red
G : Green
B : Black

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th