แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve วาล์วควบคุมแบบต่างๆ S3 Series

S3

Mechanical Valves or Other Valves

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve รุ่น S3 Series

แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve วาล์วควบคุมแบบต่างๆ รุ่น S3 (S3 Series)

วาล์วควบคุมแบบต่างๆ (3/2 ทาง) Control Valve (3/2 Way)

 • S3B วาล์วควบคุม แบบ ไม่มีปุ่ม (3/2 ทาง) Control Valve Basic Type (3/2 Way)
 • S3C วาล์วควบคุม แบบ ก้านยาว (3/2 ทาง) Control Valve Long Handle Type (3/2 Way)
 • S3D วาล์วควบคุม แบบ ก้านสั้น (3/2 ทาง) Control Valve Short Handle Type (3/2 Way)
 • S3Y วาล์วควบคุม แบบ ก้านโยก (3/2 ทาง) Control Valve Lever Type (3/2 Way)
 • S3R วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ (3/2 ทาง) Control Valve Roller Type (3/2 Way)
 • S3L วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ 2 จังหวะ (3/2 ทาง) Control Valve Roller with Free Return Type (3/2 Way)
 • S3V วาล์วควบคุม แบบ โรลเลอร์ แนวตั้งฉาก (3/2 ทาง) Control Valve Vertical Type (3/2 Way)
 • S3PL วาล์วควบคุม แบบ กดค้างสภาวะ (3/2 ทาง) Control Valve Latching Type (3/2 Way)
 • S3PP วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดนูน (3/2 ทาง) Control Valve Protruding Type (3/2 Way)
 • S3PF วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดแบนเรียบ (3/2 ทาง) Control Valve Flat Type (3/2 Way)
 • S3PM วาล์วควบคุม แบบ ปุ่มกดทรงดอกเห็ด (3/2 ทาง) Control Valve Mushroom Type (3/2 Way)
 • S3HS วาล์วควบคุม แบบ สวิทซ์บิด (3/2 ทาง) Control Valve Selector Type (3/2 Way)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve รุ่น S3 Series

S3-Symbol
ตัวอย่างเลือกรุ่น แมคคานิควาล์ว Mechanical Valve รุ่น : S3B-M5
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
ชนิด
เกลียว
อุณหภูมิใช้งานชนิดลักษณะการทำงานแรงดันที่ใช้
(Mpa)
S3B-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง รุ่นมาตราฐาน* 0 ~ 0.8
S3B-06 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง รุ่นมาตราฐาน* 0 ~ 0.8
S3B-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง รุ่นมาตราฐาน* 0 ~ 0.8
S3C-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดยาวพิเศษ 0 ~ 0.8
S3C-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดยาวพิเศษ 0 ~ 0.8
S3C-08 /4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดยาวพิเศษ 0 ~ 0.8
S3D-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดมาตราฐาน 0 ~ 0.8
S3D-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดมาตราฐาน 0 ~ 0.8
S3D-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านกดมาตราฐาน 0 ~ 0.8
S3Y-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านโยก ขึ้น-ลง 0 ~ 0.8
S3Y-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านโยก ขึ้น-ลง 0 ~ 0.8
S3Y-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง ก้านโยก ขึ้น-ลง 0 ~ 0.8
S3R-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 0 ~ 0.8
S3R-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 0 ~ 0.8
S3R-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 0 ~ 0.8
S3L-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 2 จังหวะ 0 ~ 0.8
S3L-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 2 จังหวะ 0 ~ 0.8
S3L-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ 2 จังหวะ 0 ~ 0.8
S3V-M5 M5 - PT
- NPT
- BSPP
5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ แนวตั้งฉาก 0 ~ 0.8
S3V-M5 1/8" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ แนวตั้งฉาก 0 ~ 0.8
S3V-08 1/4" 5 ~ 60 °c 3/2 2 ตำแหน่ง โรลเลอร์ แนวตั้งฉาก 0 ~ 0.8

หมายเหตุ * สามารถประกอบกับรุ่นต่างๆได้

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th