คอยล์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งวาล์วต่าง Coil And Accessories

COIL

คอยล์ไฟฟ้า COIL

คอยล์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งวาล์ว Coil and accessories

คอยล์ รุ่น คอยล์ไฟฟ้า แบบปลั๊ก/แบบสาย

คอยล์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งวาล์วต่าง Coil and accessories อุปกรณ์นิวเมติกส์ Pneumatics Device สินค้า AirTAC จากประเทศไต้หวัน

airtac
ตัวอย่างเลือกรุ่น คอยล์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งวาล์ว รุ่น  : COIL-DC24V-4V210-016-P6
รุ่นคอยล์แรงดัน
ไฟฟ้า
รุ่นวาล์ว
ที่ใช้
การสิ้นเปลืองช่วงแรงดัน
ปลั๊กต่อสายคอยล์มีสายACDC
COIL-AC220V-4V210-016-P5 COIL-AC220V-GROMMET-CLA092A AC 220V 3V1
3V200/300
4V200/300/400
4M200/300
2.5VA - -15 ~+10%
COIL-DC24V-4V210-016-P6 COIL-DC24V-GROMMET-CLA092B DC 24V - 2.5W -15 ~+10%
COIL-AC110V-4A210-016-P4 COIL-AC110V-GROMMET-CLA092C AC 110V 2.5VA - -15 ~+10%
COIL-AC24V-4V210-016-P3 COIL-AC24V-GROMMET-CLA092E AC 24V 2.5VA 2.5W -15 ~+10%
COIL-AC12V-4V210-016-P7 COIL-DC12V-GROMMET-CLA092F DC 12V - - -15 ~+10%
COIL-AC220V-4V110-016-P5 COIL-AC220V-GROMMET-CLA080A AC 220V 3V100
4V100
4M100
3.5VA 2.5W -15 ~+10%
COIL-DC24V-4V110-016-P6 COIL-DC24V-GROMMET-CLA080B DC 24V - - -15 ~+10%
COIL-AC110V-4V110-016-P4 COIL-AC110V-GROMMET-CLA808C AC 110V 3.5VA 2.5W -15 ~+10%
COIL-AC24V-4V110-016-P3 COIL-AC24V-GROMMET-CLA808E AC 24V - - -15 ~+10%
COIL-DC12V-4V110-016-P7 COIL-DC12V-GROMMET-CLA080F DC 12V 3.5VA 2.5W -15 ~+10%

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th