วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve)

pneu-hyd

Pneumatic Directional Control Valve วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หรือบางคนเรียกว่าโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

วาล์วลม, วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

  • Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid)
  • Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น
  • Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค คือมือของมนุษย์
  • Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง

โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) หรือวาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve)

airtac

วาล์วควบคุมทิศทางการไหล (Pneumatic Flow Control Valve)

วาล์วควบคุมทิศทางลม สั่งงานด้วยลม (Pneumatic Directional Control Valve)

วาล์วควบคุมทิศทางลม สั่งงานด้วยแมคคานิค (Pneumatic Mechanical Valves and Other Valves)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th