ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น G Series (F.R.L Combination)

airtac

ชุดกรองลมดักน้ำ อุปกรณ์กรองลมดักน้ำ (F.R.L Combination) รุ่น G Series รุ่นใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ประกอบไปด้วยอุปกรณ์กรองลมดักน้ำ แบบรวม ( Combination) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่แยกส่วน เช่น ตัวปรับแรงดันลม (Regulator), เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator), ตัวกรองลมดักน้ำ (Air Filter) เป็นต้น


FRL ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GC Series

GC

F.R.L. COMBINATION แบบ 3 ตัวเรียง

ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GC Series

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GC แบบ 3 ตัวเรียง

ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GC (GC Series) เป็นชุดกรองลมดักน้ำ แบบครบทั้งชุดโดยมีอุปกรณ์ 3 ตัว ต่อเรียงกัน คือตัวกรองลม + ตัวปรับความดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับอากาศอัด เข้าไปสู่อุปกรณ์นิวเมติกส์ต่างๆ (Filter+ Regulator+ Lubricator) ซึ่งประกอบด้วย

  • ตัวกรองลม (Air Filter) รุ่น GF
  • ตัวปรับแรงดันลม (Regulator) รุ่น GR
  • ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) รุ่น GL
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GC Series

GC-Symbol

แบบไม่มีวาล์วป้องกันแรงดันเกินย้อนกลับ       แบบมีวาล์วป้องกันแรงดันเกินย้อนกลับ


ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น - GC Series

ประกอบด้วยตัวกรองลม Filter, ตัวปรับแรงดันลม Regulator, และตัวจ่ายน้ำมัน ผสมน้ำมันหล่อลื่น Lubricator ได้แก่ รุ่น GC200-06 / GC200-08 / GC300-08 / GC300-10 / GC300-15 / GC400-10 / GC400-15 / GC600-20 / GC600-25

ตารางเลือกรุ่น ของชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น : GC300-08-F1
รุ่นสินค้า ขนาด
เกลียว
ลักษณะ
การระบาย
เกจวัด
ความดัน
หน่วย
ที่ใช้
เกรด
ไส้กรอง
ชนิด
เกลียว
อัตราการไหล
สูงสุด l /min
แรงดัน
(MPa)
หมายเหตุ
GC200-06 1/8" - : กึ่งอัตโนมัติ
A : อัตโนมัติ
M : ใช้มือ
ระบายน้ำ
- F : แบบสี่เหลี่ยม
- C : แบบกลม
1 : MPa
2 : Psi
3 : Bar
-: ว่างไว้
40 µ
หรือ
w : 5µ
- PT
- NPT
- BSPP
3000 0.15 ~ 0.9 *ชนิดน้ำมัน
หล่อลื่นที่ใช้
VG32 หรือ
เทียบเท่า

** รุ่น GC200
ไม่มีการเดรน
แบบอัตโนมัติ
GC200-08 1/4" 3000 0.15 ~ 0.9
GC300-08 1/4" 4000 0.15 ~ 0.9
GC300-10 3/8" 4000 0.15 ~ 0.9
GC400-10 3/8" 6000 0.15 ~ 0.9
GC300-15 1/2" 4000 0.15 ~ 0.9
GC400-15 1/2" 6000 0.15 ~ 0.9
GC600-20 3/4" 12000 0.15 ~ 0.9
GC600-25 1" 12000 0.15 ~ 0.9

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th