วาล์วระบายลม (On-Off Valve) รุ่น GZ Series

GZ

วาล์วระบายลม รุ่น GZ Series

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GZ แบบ วาล์ระบายลม

วาล์วระบายลม (On-Off Valve) รุ่น GZ (GZ Series)

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) วาล์วระบายลม รุ่น GZ Series

GZ-Symbol

วาล์วระบายลม รุ่น GZ

ประกอบด้วย GZ200-10 / GZ200-10 / GZ300-10 / GZ300-10 / GZ300-15 / GZ400-10 / GZ400-15

ตารางเลือกรุ่นของวาล์วระบายลม รุ่น : GZ300-15
รุ่นสินค้าขนาด
เกลียว
อุปกรณ์
ติดตั้ง
ชนิด
เกลียว
ลักษณะ
โครงสร้าง
การทำงานแรงดันใช้งาน
(MPa)
หมายเหตุ
GZ200-06 1/8" - รูปตัว T
- รูปตัว L
- รูปตัว U
- PT
- NPT
- BSPP
- วาล์วระบายลม 3/2
- ใช้ระบายลมออก
จากระบบ
- ใช้มือบังคับ
เปิด-ปิด
- มุมในการทำงาน
90
0.15 ~ 0.9 *ที่รูระบาย
ควรติดตั้งตัว
เก็บเสียงด้วย
GZ200-08 1/4" 0.15 ~ 0.9
GZ300-08 1/4" 0.15 ~ 0.9
GZ300-10 3/8" 0.15 ~ 0.9
GZ400-10 3/8" 0.15 ~ 0.9
GZ300-15 1/2" 0.15 ~ 0.9
GZ400-15 1/2" 0.15 ~ 0.9

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th