กระบอกลม รุ่น PB (PB Series)

PB

Mini Cylinders

กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น PB Series

กระบอกมาตรฐาน รุ่น PB แบบ กระบอกแบบปากกา

กระบอกลม รุ่น PB: กระบอกลม แบบกลมขนาดเล็ก (ขนาดปากกา) Pen Size Cylinder

  • กระบอกลม รุ่น PB: กระบอกลมขนาดปากกา รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Pen Size Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น PSB: กระบอกลมขนาดปากกาทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Pen Size Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น PTB: กระบอกลมขนาดปากกาทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Pen Size Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น PBD: กระบอกลมขนาดปากกาทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Pen Size Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น PBJ: กระบอกลมขนาดปากกาทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Pen Size Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น PB Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมมินิ รุ่น PB, PB-SPB Series PB-Symbol กระบอกลม รุ่น PB: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Pen Size Cylinder Double Acting)
PB-S-Symbol กระบอกลม รุ่น PB-S: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก  (Pen Size Cylinder Double Acting)
กระบอกลมมินิ รุ่น PBD, PBD-SPBD Series PBD-Symbol กระบอกลม รุ่น PBD: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Pen Size Cylinder Double Acting Type, Double Rod)
PBD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น PBD-S: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก (Pen Size Cylinder Double Acting Type, Double Rod)
กระบอกลมมินิ รุ่น PBJ, PBJ-SPBJ Series PBJ-Symbol กระบอกลม รุ่น PBJ: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะสโต็คได้ (Pen Size Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
PBJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น PBJ-S: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก แบบปรับระยะสโต็คได้ (Pen Size Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
กระบอกลมมินิ รุ่น PTB, PTB-S
PTB Series
PSB-Symbol กระบอกลม รุ่น PTB: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดดึงคือเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Pen Size Cylinder Single Acting Pull Type)
PTB-S-Symbol กระบอกลม รุ่น PTB-S: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียวมีแม่เหล็ก ชนิดดึงคือเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Pen Size Cylinder Single Acting Pull Type)
กระบอกลมมินิ รุ่น PSB, SPB-SPSB Series PSB-Symbol กระบอกลม รุ่น PSB: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Pen Size Cylinder Single Acting Push Type)
PSB-S-Symbol กระบอกลม รุ่น PSB-S: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียวมีแม่เหล็ก ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Pen Size Cylinder Single Acting Push Type)

  • วัสดุ :สแตนเลส
  • รุ่นมาตราฐาน AIRTAC
ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น : PB4X10-CB-S
รุ่นสินค้าø*
มม.
ระยะชัก (มม.)ø
แกน
เกลียว
ใช้งาน
เกลียว
ปลายแกน
โหลดสูงสุดแรงดันที่ใช้
(MPa)
ชุดติดตั้งชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STDASASingleDoubleตัวปลาย
PB-4 4 5 20 20 2 สายลม M2X0.4 0.5 Kg 0.8 Kg 0.2 ~ 0.7 - U
- R
- CB
- FA
- LB
- Y
- I
- U
- F
- PB
- PSB
- PBJ**
- PBD***
- PB-S****
10 มม.
ถึง
100 มม.
PB-6 6 10 60 60 3 M5 M3X0.5 1.5 Kg 1.9 Kg 0.2 ~ 0.7
PB-10 10 10 200 60 4 M5 M4X0.7 4.5 Kg 5.4 Kg 0.2 ~ 0.7
PB-12 12 10 200 60 5 M5 M5X0.8 6.5 Kg 7.9 Kg 0.2 ~ 0.7
PB-16 16 10 300 60 5 M5 M5X0.8 10 Kg 14 Kg 0.2 ~ 0.7

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th