กระบอกลม รุ่น MI (MI Series)

MI

Mini Cylinders

กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MI Series

กระบอกมาตราฐาน ISO รุ่น แบบ กระบอกลม

กระบอกลม รุ่น MI กระบอกลม แบบกลมขนาดเล็ก มาตรฐาน ISO6432 (วัสดุท่อสแตนเลส) Mini Cylinder ISO6432 (Stainless Steel Barrel)

  • กระบอกลม รุ่น MI: กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Mini Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น MSI: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Mini Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น MTI: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Mini Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น MID: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Mini Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น MIJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Mini Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
  • กระบอกลม รุ่น MIC: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก Mini Cylinder Double Acting with Cushion
  • กระบอกลม รุ่น MICD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทก Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น MICJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้ Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MI Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมมินิ รุ่น MI, MI-SMI Series MI-Symbol กระบอกลม รุ่น MI: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Mini Cylinder Double Acting)
Mi-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MI-S: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MID, MID-SMID Series MID-Symbol กระบอกลม รุ่น MID: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Mini Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
MID-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MID-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MIC, MIC-SMIC Series MIC-Symbol กระบอกลม รุ่น MIC: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก (Mini Cylinder Double Acting with Cushion)
MIC-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MIC-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MIJ, MIJ-SMIJ Series MIJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MIJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Mini Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke))
MIJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MIJ-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MTI, MTI-S
MTI Series
MTI-Symbol กระบอกลม รุ่น MTI: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Mini Cylinder Single Acting Pull Type)
MTI-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MTI-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MSI, MSI-SMSI Series MSI-Symbol กระบอกลม รุ่น MSI: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Mini Cylinder Single Acting Push Type)
MSI-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MSI-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MICJ, MICJ-SMICJ Series MICJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MICJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้ (Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type, Adjustable Stroke)
MICJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MICJ-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MICD, MICD-S
MICD Series
MICD-Symbol กระบอกลม รุ่น MICD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทก (Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Double Rod))
MICD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MICD: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทกมีแม่เหล็ก

  • MSI คือ กระบอก Single Acting มาตราฐาน ISO 6432
ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น : MI-CA-32X50
รุ่นสินค้าø* มม.ระยะชัก
มม.
เกลียวø
แกน
เกลียว
ปลายแกน
โหลด
สูงสุด
แรงดันใช้งาน
(MPa)
ชุดติดตั้งชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
กระบอกแกน
MI-8 8 10 ~ 150 M5X0.8 4 M4X0.7 3 Kg 0.1 ~ 0.7 - CA
- U
- R
- CM
- LB
- FA
- SDB
- Y
- I
- U
- F
- MI
(มีแม่เหล็ก)
- MSI
- MIJ**
- MID***
- 10 มม.
- 20 มม.
- 30 มม.
- 40 มม.
- 50 มม.
- 75 มม.
- 100 มม.
MI-10 10 10 ~ 200 M5X0.8 4 M4X0.7 5 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-12 12 10 ~ 250 M5X0.8 6 M6X1.0 7 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-16 16 10 ~ 300 M5X0.8 6 M6X1.0 14 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-20 20 10 ~ 500 1/8" 8 M8X1.25 20 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-25 25 10 ~ 600 1/8" 10 M10X1.25 34 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-32 32 10 ~ 600 1/8" 12 M10X1.25 56 Kg 0.1 ~ 0.7
MI-40 40 10 ~ 600 1/4" 16 M10X1.25 87 Kg 0.1 ~ 0.7

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th