กระบอกลม รุ่น MF (MF Series)

MF

Mini Cylinders

กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MF Series

กระบอกเทียมรุ่นยี่ห้ออื่นๆ รุ่น MF แบบ กระบอกลม

กระบอกลม รุ่น MF กระบอกลม แบบกลมขนาดเล็ก มาตรฐาน (วัสดุท่อสแตนเลส) Mini Cylinder JIS Standard (Stainless Steel Barrel)

  • กระบอกลม รุ่น MF: กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Mini Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น MSF: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Mini Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น MTF: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังMini Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น MFD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Mini Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น MFJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Mini Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
  • กระบอกลม รุ่น MFC: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก Mini Cylinder Double Acting with Cushion
  • กระบอกลม รุ่น MFCD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทก Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น MFCJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้ Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MF Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมมินิ รุ่น MF, MF-S MF Series MF-Symbol กระบอกลม รุ่น MF: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Mini Cylinder Double Acting)
MF-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MF-S: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก  Mini Cylinder Double Acting
กระบอกลมมินิ รุ่น MFD, MFD-S MFD Series MFD-Symbol กระบอกลม รุ่น MFD: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Mini Cylinder Double Acting Type, Double Rod)
MFD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MFD-S: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MFC, MFC-S MFC Series MFC-Symbol กระบอกลม รุ่น MFC: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก (Mini Cylinder Double Acting with Cushion)
MFC-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MFC-S: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MFJ, MFJ-S MFJ Series MFJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MFJ: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Mini Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
MFJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MFJ-S: กระบอกลมมินิ ทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก แบบปรับระยะได้
กระบอกลมมินิ รุ่น MFCJ, MFCJ-S MFCJ Series MFCJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MFCJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้ (Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type, Adjustable Stroke)
MFCJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MFCJ-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดมีตัวกันกระแทกแบบก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก ปรับระยะได้
กระบอกลมมินิ รุ่น MFCD, MFCD-S MFCD Series MFCD-Symbol กระบอกลม รุ่น MFCD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทก (Mini Cylinder Double Acting with Cushion Type (Double Rod)
MFCD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MFCD-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบมีตัวกันกระแทกมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MTF, MTF-S MTF Series MTF-Symbol กระบอกลม รุ่น MTF: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Mini Cylinder Single Acting Pull Type)
MTF-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MTF-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MSF, MSF-S MSF Series MSF-Symbol กระบอกลม รุ่น MSF: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Mini Cylinder Single Acting Push Type)
MSF-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MSF-S: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า

ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น : MF-20X15U เทียบ SMC
รุ่นสินค้าø*ระยะชัก (มม.)ø แกนเกลียวเกลียว
ปลายแกน
Max.Loadแรงดันใช้งาน
(MPa)
ชุดติดตั้งชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STDASASADAกระบอกแกน
MF-20 16 10 500 150 8 1/8" M8X1.25 18 Kg 20 Kg 0.1 ~ 0.7 - CA
- CM
- U
- LB
- FA
- SDB
- Y
- I
- U
- F
- MAL
- MSAL
- MALJ**
- MALD***
- MAL-S****
- 10 มม.
ถึง
- 100 มม.
MF-25 20 10 500 150 10 1/8" M10X1.25 29 Kg 34 Kg 0.1 ~ 0.9
MF-32 25 10 500 150 12 1/8" M10X1.25 45 Kg 55 Kg 0.1 ~ 0.9
MF-40 32 10 500 150 16 1/4" M14X1.5 75 Kg 85 Kg 0.1 ~ 0.9

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th