กระบอกลม รุ่น MBL (MBL Series)

MBL Series Cylinder กระบอกลม

Mini Cylinders

กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MBL Series

กระบอกมาตรฐาน รุ่น MBL แบบ กระบอกลม

กระบอกลม รุ่น MBL กระบอกลม แบบกลมขนาดเล็ก มาตรฐาน แอร์แทค (วัสดุท่ออลูมิเนียม) Mini Cylinder Airtac Standard (Aluminum Barrel)

 • กระบอกลม รุ่น MBL: กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Mini Cylinder Double Acting
 • กระบอกลม รุ่น MSBL: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Mini Cylinder Single Acting Push Type
 • กระบอกลม รุ่น MTBL: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Mini Cylinder Single Acting Pull Type
 • กระบอกลม รุ่น MBLD: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Mini Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
 • กระบอกลม รุ่น MBLJ: กระบอกลมขนาดเล็กทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Mini Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น MBL Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมมินิ รุ่น MBL, MBL-S MBL Series MBL Series Cylinder กระบอกลม รุ่น MBL: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Mini Cylinder Double Acting)
MBLS Series Cylinder กระบอกลม กระบอกลม รุ่น MBL-S: กระบอกลมมินิ รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MSBL, MSBL-S, MTBL, MTBL-S MSBL Series MSAL-Symbol Cylinder กระบอกลม กระบอกลม รุ่น MSBL: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Mini Cylinder Single Acting Push Type)
MSBLS Series Cylinder กระบอกลม กระบอกลม รุ่น MSBL-S: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
MTBL Series Cylinder กระบอกลม กระบอกลม รุ่น MTBL: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Mini Cylinder Single Acting Pull Type)
MTBL-S Series cylinder กระบอกลม กระบอกลม รุ่น MTBL-S: กระบอกลมมินิทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MBLD, MBLD-SMBLD Series MBLD Series Cylinder AirTAC กระบอกลม รุ่น MBLD: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Mini Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
MBLD-S Series Cylinder กระบอกลม รุ่น MBLD-S: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมมินิ รุ่น MBLJ, MBLJ-SMBLJ Series MBLJ Series Cylinder กระบอกลม รุ่น MBLJ: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Mini Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
MBLJ-S Series Cylinder กระบอกลม รุ่น MBLJ-S: กระบอกลมมินิทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก

 • วัสดุ : อะลูมิเนียม
 • รุ่นมาตราฐาน AIRTAC
 • ST คือ ระยะชักเริ่มต้น
 • SA คือ ระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Single Actin
 • DA คือ ระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Double Acting
ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมขนาดเล็ก รุ่น : MBL-CM-32X20-S
รุ่นสินค้าø*
มม.
ระยะชัก (มม.)ø
แกน
เกลียวเกลียว
ปลายแกน
โหลดสูงสุดแรงดันที่ใช้
(MPa)
ชุดติดตั้งชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STDASASADAตัวปลาย
MBL-20 20 25 300 150 8 1/8" M8X1.25 22 Kg 28 g 0.1 ~ 0.7 - CA
- CM
- U
- LB
- FA
- SDB
- Y
- I
- U
- F
- MBL
- MSBL
- MBLJ**
- MBLD***
- MBL-S****
- 10 มม.
ถึง
- 100 มม.
MBL-25 25 25 500 150 10 1/8" M10X1.25 37 Kg 44 Kg 0.1 ~ 0.9
MBL-32 32 25 500 150 12 1/8" M10X1.25 63 Kg 72 Kg 0.1 ~ 0.9
MBL-40 40 25 500 150 16 1/4" M12X1.25 100 Kg 110 Kg 0.1 ~ 0.9

หมายเหตุ : *ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (Bore Size )

 • MBLJ : **กระบอกแบบปรับระยะชัก
 • MBLD : ***กระบอกแบบแกนออก 2 ด้าน
 • MBL-S : ****กระบอกแบบมีแม่เหล็ก(S)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th