กระบอกลม รุ่น TW (TW Series)

TWH-TWM

AirTAC Cylinders

กระบอกลมรุ่นอื่นๆ Other Series

กระบอกสต๊อปเปอร์ Stopper Cylinder รุ่น TW Series

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลม รุ่น TW Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมสตอปเปอร์ รุ่น TWH, TWH-Sกระบอกลม รุ่น TWH Series TWH-Symbol กระบอกลม รุ่น TWH: กระบอกลมสตอปเปอร์ (Stopper Cylinder)
TWH-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TWH-S: กระบอกลมสตอปเปอร์ ชนิดมีแม่เหล็ก (Stopper Cylinder with Magnet)
กระบอกลมสตอปเปอร์ รุ่น TWQ, TWQ-S กระบอกลม รุ่น TWQ Series TWQ-Symbol กระบอกลม รุ่น TWQ: กระบอกลมสตอปเปอร์ (Stopper Cylinder)
TWQ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TWQ-S: กระบอกลมสตอปเปอร์ ชนิดมีแม่เหล็ก (Stopper Cylinder with Magnet)

คุณสมบัติกระบอกลม กระบอกสต๊อปเปอร์ || รุ่น TWH, TWM Series

 1. JIS standard is implemented.
 2. Widening the piston rod can effectively improve the impact resistance ability of the cylinder.
 3. Heavy type stopper cylinder has shock absorber adjustable shock absorber, which can reliably absorb the impact energy
 4. Shockless stopper cylinder is equipped with self-lock device, which can prevent the returning of rebound of rocker caused by bar objects.
 5. Several series and specifications for stopper cylinders can be selected.
คุณสมบัติทางเทคนิค กระบอกลม กระบอกสต๊อปเปอร์ รุ่น TW Series
SeriesTWHTWM
Bore size (mm) 20 25 32 40 50 63 80 50
Fluid Air (to be filtered by 40 µ  m filter element)
Action Double acting type,  Single acting-pull type
Operating
pressure
Double acting type 0.15~1.0MPa (23~145psi)
Single acting-pull type ø 20:0.25~1.0MPa (35~145psi)   Others:0.2-1.0MPa (28~145psi)
Proof pressure 1.5MPa (215psi)
Temperature   °C -20~80
Range of stroke tolerance +0.1
Cushion type Bumper
Lubrication Non required
Mounting type Flange
Stopper type Shock less stopper(With non adjustable) Shock less stopper(With adjustable absorber)
Port  size  (1) M5x0.8 1/8" 1/4" 1/8"
Sensor's thread M5x0.5 M8x1.0

(1) PT thread, NPT thread and G thread are available.
  Add) Refer to P403-426 for detail of sensor switch.


TWQ

AirTAC Cylinders

กระบอกลมรุ่นอื่นๆ Other Series

กระบอกลม รุ่น TWQ Series

airtac

คุณสมบัติกระบอกลม || รุ่น TWQ Series

 1. JIS standard is implemented.
 2. Widening the piston rod can effectively improve the impact resistance ability of the cylinder.
 3. The installation height is adjustable and several rod end modes can be selected. The stopper cylinder with shock absorber has a better cushion effect.
 4. Shockless stopper cylinder is attached with self-lock device, which can prevent the returning of rebound of rocker caused by bar objects.
 5. Several series and specifications for stopper cylinders can be selected.
คุณสมบัติทางเทคนิค กระบอกลม รุ่น TWQ Series
Bore size(mm)2025324050
Fluid Double acting type,  Single acting-pull type
Action Air(to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating
pressure
Double acting type 0.15~1.0MPa(23~145psi)
Single acting-pull type ø 20:0.25~1.0MPa (35~145psi)   Others:0.2-1.0MPa(28~145psi)
Proof pressure 1.5MPa(215psi)
Temperature   °C -20~80
Range of stroke tolerance +0.1
Cushion type Bumper
Lubrication Non required
Mounting type Thru hole or screw hole
Stopper type Round rod,Flat rod/Roller Round rod,Flat rod/Roller,Shock less stopper(with absorber)
Port  size  (1) M5x0.8 1/8"

(1) PT thread, NPT thread and G thread are available.
  Add) Refer to P403-426 for detail of sensor switch.


TEG

AirTAC Cylinders

กระบอกลมรุ่นอื่นๆ Other Series

กระบอกลม รุ่น TWG Series

airtac

คุณสมบัติกระบอกลม || รุ่น TWG Series

 1. JIS standard is implemented.
 2. Widening the piston rod can effectively improve the impact resistance ability of the cylinder.
 3. The installation height is adjustable and several rod end modes can be selected. The cushion effect of the stopper cylinder with shock absorber is better.
 4. Shockless stopper cylinder is attached with self-lock device, which can prevent the returning of rebound of rocker caused by bar objects.
 5. Several series and specifications for stopper cylinders can be selected.
คุณสมบัติทางเทคนิคกระบอกลม รุ่น TWG Series
Bore size(mm)324050
Fluid Double acting type,  Single acting-pull type
Action Air(to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating
pressure
Double acting type 0.15~1.0MPa(23~145psi)
Single acting-pull type 0.2-1.0MPa(28~145psi)
Proof pressure 1.5MPa(215psi)
Temperature   °C -20~80
Range of stroke tolerance +0.1
Cushion type Bumper
Lubrication Non required
Mounting type Flange(The mounting high can be changed)
Stopper type Round rod,Flat rod/Roller,Shock less stopper(with absorber)
Port  size  (1) 1/8"

(1) PT thread, NPT thread and G thread are available.
  Add) Refer to Page 403-426 for detail of sensor switch.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th