กระบอกลม รุ่น TCL, TCM (TCL, TCM Series)

TCL-TCM

AirTAC Cylinders

กระบอลม Other Series

กระบอกลม กระบอกสูบ รุ่น TCL, TCM Series

กระบอกลม รุ่น TCL, TCM กระบอกลมแบบสามแกน (มาตรฐาน JIS) Tri-Rod Cylinder (JIS Standard)

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลม รุ่น TCL, TCM Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลม รุ่น TCL, TCMTCL Series TCL-TCM-Symbol กระบอกลม รุ่น TCL, TCM: กระบอกลมแบบสามก้านสูบ (Tri-rod Air Cylinder)

คุณสมบัติกระบอกลม || รุ่น TCL, TCM Series

  1. JIS standard is implemented.
  2. Two guides of special bearing steel and linear bearing or bronze bearing guide are used to prevent rotating. They can bear high torque and radial load.
  3. Drive unit and guide unit are in the same barrel that no additional accessories are needed with minimal space required. The air intake is optional and it is convenient to install.
  4. The bottom, back side and fixing plate of main body respectively has two exact orientation orifices (See ø PA orifice and the orifice in XX point), which can provide orientation installation with high precision for the special situation.
  5. Options of switch mounting with provision 4 mounting slots.
  6. Special design of main body provides multi-mount.
คุณสมบัติทางเทคนิคกระบอกลม รุ่น TCL, TCM Series
Item\Manifold Model1216202532403240
Acting type Double acting
Fluid Air(to be filtered by 40 1.1 m filter element)
Operating pressure 0.1-1.0MPa(14-145psi)
Proof pressure 1.5MPa(215psi)
Temperature   °C -20-70
Speed range  mm/s 30-500
Stroke tolerance +1.0
Cushion type Bumper
Non-rotating
tolerance (1)
Linear bearing ±0.08° ±0.07° ±0.06° ±0.05°
Bronze bearing ±0.10° ±0.09° ±0.08° ±0.06°
Port size (2) M5x0.8 1/8" 1/4"

(1) Retract position.
  (2) PT thread, NPT thread and G thread are available.   Add) Refer to P403-426  for detail of sensor switch.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th