กระบอกลมไร้แกน รุ่น RMS, RMT, RMTL (RMS, RMT, RMTL Series)

RMS

AirTAC Cylinders

กระบอกลมไร้แกน Other Series

RMS Series กระบอกลมไร้แกน กระบอกลมไม่มีแกน Rodless Magnetic Cylinder

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมไร้แกน รุ่น RMS Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมไร้ก้านสูบ รุ่น RMS, RMT, RMTLกระบอกสูบ รุ่น RMS Series RMTL-Symbol กระบอกลม รุ่น RMS, RMT, RMTL: กระบอกลมไร้แกน

คุณสมบัติกระบอกลมไร้แกน || รุ่น RMS Series

  1. This magnetic cylinder is basically a pneumatic rodless cylinder featuring a mobile piston fitted with annular magnets. The mobile carriage is also equipped with magnets to provide magnetic coupling (carriage/piston). The carriage slide freely along the main tube.
  2. It is dust-proof as the isolation between the carriage and piston.
  3. It is compact in space.
  4. The non adjustable rubber bumpers and the adjustable pneumatic cushioning on both ends ofthe cylinder ensure the smooth action.
Specification
Series nameRMS, RMSF SeriesRMSR Series
Bore size (mm) 16 20 25 32 40 16 20 32
Action type Double acting
Fluid Air (to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating pressure 0.15~0.7MPa (23~100psi)(1.5~7bar)
Proof pressure 1.0MPa (145psi)(10.0bar)
Temperature   °C -10~60
Speed range mm/s 50~400
Stroke tolerance   (mm) 0~25o+1.0 251~1000 +1.4 1001~+1.8
Cushion type Variable cushion+Fixed cushion
Port  size  (1) M5x0.8 1/8" 1/4" M5x0.8 1/8"
Safe holding force N 140 200 360 550 850 140 200 550

(1) PT thread, NT and G thread are available.


RMT-RMTL

AirTAC Cylinders

กระบอกลมไร้แกน Other Series

RMT, RMTL Series กระบอกลมไร้แกน กระบอกลมไม่มีแกน Rodless Magnetic Cylinder

airtac

คุณสมบัติกระบอกลมไร้แกน || รุ่น RMT, RMTL Series

  1. This magnetic cylinder is basically a pneumatic rodless cylinder featuring a mobile piston fitted with annular magnets. The mobile carriage is also equipped with magnets to provide magnetic coupling (carriage/piston). The carriage slide freely along the main tube.
  2. It is dust-proof as the isolation between the carriage and piston.
  3. It is compact in space.
  4. The non adjustable rubber bumpers and the adjustable pneumatic cushioning on both ends of the cylinder ensure the smooth action. if shock absorber be used, the cushioning effect is more perfection.
  5. Double guides ensure high precision and can endure proper side load or prejudicial load.
คุณสมบัติทางเทคนิค รุ่น RMT, RMTL Series
Bore size(mm)101620253240
Action type Double acting
Fluid Air(to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating pressure 0.18~0.7MPa(28~00psi)(1.8~7bar)
Proof pressure 1.0MPa(145psi)(10.0bar)
Temperature   (°C) -10~60
Stroke tolerance   (mm) 50~400
Stroke tolerance   (mm) 0~25o+1.0  251~1000 +1.4   1001~ +1.8
Cushion type Fixed cushion  Shock absorber (Available)
Safe holding force  (N) 60 140 200 320 550 850
Port  size  (1) M5x0.8 1/8" 1/4"

(1) PT thread, NPT and G thread are available.
  Add) Refer to P403-426  for detail of sensor switch.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th