กระบอกลมรุ่น MD, MK (MD, MK Series)

MD-MK-Series

กระบอกลม แบบอื่นๆ Other Series

กระบอกลม รุ่น MD, MK Series

กระบอกลม รุ่น MD, MK กระบอกลมแบบสองแกน (มาตรฐาน แอร์แทค) Twin-Rod Cylinder (AirTAC Standard)เป็นกระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบ Muti Mounting Cylinder

 • กระบอกลม รุ่น MD: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองทาง Muti Mounting Cylinder Double Acting Type
 • กระบอกลม รุ่น MSD: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Muti Mounting Cylinder Single Acting Push Type
 • กระบอกลม รุ่น MTD: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Muti Mounting Cylinder Single Acting Pull Type
 • กระบอกลม รุ่น MDD: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Muti Mounting Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
 • กระบอกลม รุ่น MDJ: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Muti Mounting Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
 • กระบอกลม รุ่น MK: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองทาง แบบแกนไม่หมุน Muti Mounting Cylinder Double Acting No-Rotating Type
 • กระบอกลม รุ่น MSK: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานทางเดียวแบบแกนไม่หมุน ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Muti Mounting Cylinder Single Acting Push No-Rotating Type
 • กระบอกลม รุ่น MTK: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานทางเดียวแบบแกนไม่หมุนชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Muti Mounting Cylinder Single Acting Pull No-Rotating Type
 • กระบอกลม รุ่น MKD: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองทางแบบแกนไม่หมุนชนิดก้านสูบสองข้าง Muti Mounting Cylinder Double Acting No-Rotating Type (Double Rod)
 • กระบอกลม รุ่น MKJ: กระบอกลมติดตั้งหลายรูปแบบทำงานสองแบบแกนไม่หมุนทางชนิดก้านสูบสองข้าง ปรับระยะได้ Muti Mounting Cylinder Double Acting No-Rotating Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลม รุ่น MD Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลม รุ่น MD, MD-SMD Series MD-Symbol กระบอกลม รุ่น MD: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายแบบ ทำงานสองทาง
MD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MD-S: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายแบบ ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MSD, MSD-SMSD Series MSD-Symbol กระบอกลม รุ่น MSD: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายแบบทำงานทางเดียว แบบผลัก
MSD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MSD-S: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายแบบทำงานทางเดียว แบบผลักมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MTD, MTD-SMTK Series MTD-Symbol กระบอกลม รุ่น MTD: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีทำงานทางเดียวแบบดึง
MTD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MTD-S: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีทำงานทางเดียวแบบดึงมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MDD, MDD-SMDD Series MDD-Symbol กระบอกลม รุ่น MDD: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีก้านสูบสองข้าง
MDD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MDD-S: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MDJ, MDJ-S MDJ Series MDJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MDJ: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีก้านสบสองข้างปรับสโต็คได้
MDJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MDJ-S: กระบอกลมแบบติดตั้งได้หลายวิธีก้านสบสองข้างปรับสโต็คได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MK, MK-S MK Series MK-Symbol กระบอกลม รุ่น MK: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทาง
MK-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MK-S: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MSK, MSK-S MSK Series MSK-Symbol กระบอกลม รุ่น MSK: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานทางเดียวแบบผลัก
MSK-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MSK-S: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานทางเดียวแบบผลักมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MTK, MTK-SMTK Series MTK-Symbol กระบอกลม รุ่น MTK: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานทางเดียวแบบดึง
MTK-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MTK-S: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานทางเดียวแบบดึงมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MKD, MKD-S MTD Series MKD-Symbol กระบอกลม รุ่น MKD: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานสองข้าง
MKD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MKD-S: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีแบบเพิ่มก้านนำทางทำงานสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลม รุ่น MKJ, MKJ-SMKJ Series MKJ-Symbol กระบอกลม รุ่น MKJ: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีก้านสูบข้าง ปรับระยะสโต็คได้ มีก้านนำทาง
MKJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น MKJ: กระบอกลมติดตั้งได้หลายวิธีก้านสูบข้าง ปรับระยะสโต็คได้ มีก้านนำทางมีแม่เหล็ก

 • รุ่นมาตราฐาน AIRTAC
คุณสมบัติทางเทคนิค รุ่น : MD,MK Series
รายการ/รุ่น121620253240
ประเภทการแอคชั่น MD, MDD, MDJ
MK, MKD, MKJ
Double acting
MSD, MTD
MSK, MTK
Single acting-Push type, Single acting-Pull type
ชนิดของไหล Air(to be filtered by 40 1.1  m filter element)
ทำงานด้วยลมที่มีความดัน Double acting 0.1~1.0MPa (14~145psi)
Single acting 0.2~1.0MPa (28~145ps)
ทนความดันได้ 1.5MPa (215psi)
อุณภูมิแวดล้อม -20~80
ความเร็ว มม/วินาที Double acting: 30~500 Single acting: 50~500
ความผิดพลาดของระยะชัก + 1.0
ประเภทของตัวกันกระแทก Bumper
ขนาดรูที่ลมเข้าออก M5x0.8 1/8"

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th