กระบอกลม รุ่น HFZ, HFY (Gripper Series)

HFY

กระบอกลม แบบอื่นๆ Other Series

กระบอกลม รุ่น HFY Gripper Series

HFY Series กระบอกลม แบบหยิบ-จับชิ้นงาน Air Gripper

airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลม รุ่น HFZ, HFY

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กริปเปอร์ รุ่น HFY, HFTY กระบอกลม รุ่น HFY Series HFY-Symbol กริปเปอร์แบบปลายนิ้วแยกทำงานสองทาง (Air Gripper NO, Angular Type, Double Acting)
HFTY-Symbol กริปเปอร์แบบปลายนิ้วแยกทำงานทางเดียว (Air Gripper NO, Angular Type, Single Acting)
กริปเปอร์ รุ่น HFZ HFTZ, HFSZ กระบอกลม รุ่น HFZ Series HFZ-Symbol กริปเปอร์แบบปลายนิ้วขนานกันทำงานสองทาง (Air Gripper, Parallel Type, Double Acting)
HFTZ-Symbol กริปเปอร์แบบปลายนิ้วขนานกันNO ทำงานทางเดียวแบบดึง (Air Gripper, NO Parallel Type, Single Acting Pall Type)
HFSZ-Symbol กริปเปอร์แบบปลายนิ้วขนานกัน NC ทำงานทางเดียวแบบผลัก (Air Gripper, NC Parallel Fingers, Single Acting Push Type)

คุณสมบัติ กระบอกลม รุ่น HFY

  1. Using a single piston structure, large gripping torque.
  2. Integrated with variable flow valve, it is easy and convenient to adjust the speed of opening and closing of gripping jaw.
  3. Reasonable gripping angle, wide range of actual use.
  4. Precise positioning accuracy, it is more accurate and reliable when gripping work-piece.
  5. Various types of installation, it is convenient for the use in different occasions.
  6. All series are attached with magnet, so that it is easy to control.
คุณสมบัติทางเทคนิค กระบอกลม รุ่น HFY
Bore size(mm)61016202532
Action type Double acting  Single acting
Fluid Air(to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating
pressure
Double acting ø6 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
ø10~ø32 0.1~0.7MPa(15~100psi(1.0~7.0bar)
Single acting ø6 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar)
ø10~ø30 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar)
Temperature   °C -20~70
Lubrication Cylinder:  Not required;   Gripper jaws: Lubricate grease
Cushion type Bumper
Max. frequency 180(c.p.m)
Sensor switches  (1) DS1-H CS1-G, DS1-G

(1) Sensor switch should be ordered additionally, please refer to P403-426 for detail of sensor switch.


HFZ

AirTAC Cylinders

กระบอกลม รุ่น HFZ Gripper Series

airtac

สัญญาลักษณ์ (Symbol) กระบอกลม รุ่น HFZ Series

HFZ-Symbol

คุณสมบัติ กระบอกลม || รุ่น HFZ Series

  1. Integrated design of linear guide rail, high rigidity and high precision.
  2. A positioning pin is attached to the bottom of the linear guide rail, which can prevent the deviation of the positioning rail and body.
  3. The hole of the body is deeper, which can improve the precision and the consistency of repeated dismounting and positioning.
  4. According to the actual using requirements of customers, the initial position of clamping jaw can be customized to meet the different needs under different working conditions.
คุณสมบัติทางเทคนิค กระบอกลม รุ่น HFZ
Bore size(mm)6101620253240
Action type Double acting  Single acting
Fluid Air(to be filtered by 40 µ  m filter element)
Operating
pressure
Double acting ø6, ø10 0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar)
Others 0.1~0.7MPa(15~100psi(1.0~7.0bar)
Single acting ø6, ø10 0.35~0.7MPa(50~100psi)(3.5~7.0bar)
Others 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar)
Temperature   °C -20~70
Lubrication Not required
Repeatability   mm ±0.01 ±0.02
Max. firequency 180(c.p.m) 60(c.p.m)
Max. frequency DS1-H CS1-G
DS1-G
CS1-G, DS1-G, DS1-H
Sensor switches  (1) M3 x 0.5 M5 x 0.8

(1) Sensor switch should be ordered additionally, please refer to P403-426 for detail of sensor switch.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th