กระบอกลม แอร์แทค รุ่น SDA (AirTAC Compact Cylinder - SDA Series)

โปรโมชั่นส่งท้ายปี กระบอกลม AirTAC
SDA

AirTAC Compact Cylinder

กระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA Series

กระบอกมาตรฐาน AIRTAC รุ่น SDA แบบ กระบอกคอมแพค

กระบอกลม รุ่น SDA กระบอกลม แบบคอมแพค, มาตรฐานแอร์แทค Compact Cylinder AirTAC Standard

  • กระบอกลม รุ่น SDA: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Compact Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น SSA: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Compact Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น STA: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Compact Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น SDAD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างCompact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น SDAJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้Compact Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมคอมแพค รุ่น SDA Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SDA, SDA-SSDA Series SDA-Symbol กระบอกลม รุ่น SDA: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Compact Cylinder Double Acting)
SDA-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SDA-S: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SSA, SSA-SSSA Series SSA-Symbol กระบอกลม รุ่น SSA: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Compact Cylinder Single Acting Push Type)
SSA-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SSA-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น STA, STA-SSTA Series STA-Symbol กระบอกลม รุ่น STA: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Compact Cylinder Single Acting Pull Type)
STA-S-Symbol กระบอกลม รุ่น STA: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SDAD, SDAD-SSDAD Series SDAD-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
SDAD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAD-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SDAJ, SDAJ-SSDAJ Series SDAJ-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Compact Cylinder Double Acting Type , Adjustable Stroke)
SDAJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAJ-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SDAT, SDAT-SSDAT Series SDAT-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAT: กระบอกลมแบบดิวเพล็ก ลูกสูบคู่ก้านสูบเดี่ยว
SDAT-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAT-S: กระบอกลมแบบดิวเพล็ก ลูกสูบคู่ก้านสูบเดี่ยวมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น SDAW, SDAW-SSDAW Series SDAW-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAW: กระบอกลมแบบดิวเพล็ก ลูกสูบคู่ก้านสูบคู่สองด้าน
SDAW-S-Symbol กระบอกลม รุ่น SDAW-S: กระบอกลมแบบดิวเพล็ก ลูกสูบคู่ก้านสูบคู่สองด้านมีแม่เหล็ก

  • รุ่นมาตราฐาน AIRTAC
ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมคอมแพค รุ่น : SDA-20X30-B (B = เกลียวนอก)
รุ่นสินค้าø*
มม.
ระยะชัก (มม.)ø
แกน
เกลียวเกลียวปลายแกนโหลดสูงสุดชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STSDASAเกลียวในเกลียวนอกSADA
SAD-12 12 5 55 65 30 6 M5 M3X0.8 M5X0.8 6.9 Kg 7.9 Kg - SDA
- SDAJ**
- SDAD
- SDAS***
- SSA
- 10 มม.
- 20 มม.
- 30 มม.
- 40 มม.
- 50 มม.
- 75 มม.
- 100 มม.
SAD-16 16 5 55 65 30 6 M5 M3X0.8 M5X0.8 12 Kg 14 Kg
SAD-20 20 5 90 100 30 8 M5 M4X0.8 M6X1.0 19.6 Kg 21.9 Kg
SAD-25 25 5 120 130 30 10 M5 M5X1.0 M8X1.25 30 Kg 34 Kg
SAD-32 32 5 120 130 30 12 1/8" M6X1.0 M10X1.25 50 Kg 56 Kg
SAD-40 40 5 120 130 30 16 1/8" M8X1.25 M14X1.5 79.6 Kg 87.9 Kg
SAD-50 50 5 120 130 30 20 1/4" M10X1.5 M18X1.5 125 Kg 135 Kg
SAD-63 63 5 120 130 30 20 1/4" M10X1.0 M18X1.5 200 Kg 215 Kg
SAD-80 80 5 120 130 - 25 3/8" M14X1.5 M22X1.5 - 350 Kg
SAD-100 100 5 120 130 - 32 3/8" M118X1.5 M26X1.5 - 545 Kg

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th