กระบอกลม รุ่น ACP series (เลิกผลิต)

รุ่นสินค้าแนะนำ


ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามสินค้ารุ่นเทียบเคียงได้ ที่ โทร. 02-743-8999 หรือที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลิกผลิต

กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACP Series

ACP

Compact Cylinders

กระบอกเทียบรุ่นยี่ห้ออื่นๆ รุ่น ACP แบบ โช๊คน้ำมัน

กระบอกลม รุ่น ACP กระบอกลม แบบคอมแพค, มาตรฐาน DIN Tight Cylinder DIN Standard

  • กระบอกลม รุ่น ACP: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Compact Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น ASP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Compact Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น ATP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Compact Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น ACPD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น ACPJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Compact Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACP Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACP, ACP-SACP Series ACP-Symbol กระบอกลม รุ่น ACP: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Compact Cylinder Double Acting)
ACP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACP-S: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ASP, ASP-S, ATP, ATP-S ASP Series ASP-Symbol กระบอกลม รุ่น ASP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Compact Cylinder Single Acting Push Type)
ASP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ASP-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
ATP-Symbol กระบอกลม รุ่น ATP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Compact Cylinder Single Acting Pull Type)
ATP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ATP-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก

กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACPD,
ACPD-S
ACPD Series

ACPD-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
ACPD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPD-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACPJ, ACPJ-S ACPJ Series ACPJ-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Compact Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
ACPJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPJ-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก

ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมคอมแพค รุ่น : ACP-40X100 เทียบ FESTO
รุ่นสินค้าø*ระยะชัก (มม.)ø
แกน
เกลียว
ใช้งาน
เกลียวปลายแกนโหลดสูงสุดชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STDASAเกลียวในเกลียวนอกSADA
ACP-12 12 5 50 10 6 M5 M3X0.5 M6X1.0 7 Kg 7.9 Kg - ACP
- ACPJ**
- ACPD***
- ACPS****
- 10 มม.
- 20 มม.
- 30 มม.
- 40 มม.
- 50 มม.
- 75 มม.
- 100 มม.
ACP-16 16 5 60 10 8 M5 M4X0.7 M8X1.25 12 Kg 14 Kg
ACP-20 20 5 120 25 10 M5 M5X0.8 M10X1.25 19 Kg 21.9 Kg
ACP-25 25 5 120 25 10 M5 M5X0.8 M10X1.25 30 Kg 34 Kg
ACP-32 32 5 120 25 12 1/8" M6X1.0 M10X1.25 50 Kg 56 Kg
ACP-40 40 5 120 25 12 1/8" M6X1.0 M10X1.25 79 Kg 87.9 Kg
ACP-50 50 5 120 25 16 1/8" M8X1.25 M12X1.25 125 Kg 135 Kg
ACP-63 63 5 120 25 16 1/8" M8X1.25 M12X1.25 200 Kg 215 Kg
ACP-80 80 5 120 25 20 1/8" M10X1.5 M16X1.5 - 350 Kg
ACP-100 100 5 120 25 25 1/4" M12X1.75 M20X.1.5 - 545 Kg

หมายเหตุ : * ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Bore Size) ** กระบอกแบบปรับระยะชัก *** กระบอกแบบอกนออก 2 ด้าน
**** กระบอกแบบมีแม่เหล็ก (S) "ST" คือ ระยะชักเริ่มต้น "SA" คือ ระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Single Acting "DA" คือระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Double Acting

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th