กระบอกลม รุ่น ACP (ACP Series)

ACP

Compact Cylinders

กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACP Series

กระบอกเทียบรุ่นยี่ห้ออื่นๆ รุ่น ACP แบบ โช๊คน้ำมัน

กระบอกลม รุ่น ACP กระบอกลม แบบคอมแพค , มาตรฐาน DIN Tight Cylinder DIN Standard

  • กระบอกลม รุ่น ACP: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Compact Cylinder Double Acting
  • กระบอกลม รุ่น ASP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Compact Cylinder Single Acting Push Type
  • กระบอกลม รุ่น ATP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Compact Cylinder Single Acting Pull Type
  • กระบอกลม รุ่น ACPD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
  • กระบอกลม รุ่น ACPJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Compact Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACP Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACP, ACP-SACP Series ACP-Symbol กระบอกลม รุ่น ACP: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Compact Cylinder Double Acting)
ACP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACP-S: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ASP, ASP-S, ATP, ATP-S ASP Series ASP-Symbol กระบอกลม รุ่น ASP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Compact Cylinder Single Acting Push Type)
ASP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ASP-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
ATP-Symbol กระบอกลม รุ่น ATP: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Compact Cylinder Single Acting Pull Type)
ATP-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ATP-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก

กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACPD,
ACPD-S
ACPD Series

ACPD-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPD: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
ACPD-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPD-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACPJ, ACPJ-S ACPJ Series ACPJ-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Compact Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
ACPJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACPJ-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก

ตัวอย่างเลือกรุ่น กระบอกลมคอมแพค รุ่น : ACP-40X100 เทียบ FESTO
รุ่นสินค้าø*ระยะชัก (มม.)ø
แกน
เกลียว
ใช้งาน
เกลียวปลายแกนโหลดสูงสุดชนิด
กระบอก
ปรับ
ระยะชัก
STDASAเกลียวในเกลียวนอกSADA
ACP-12 12 5 50 10 6 M5 M3X0.5 M6X1.0 7 Kg 7.9 Kg - ACP
- ACPJ**
- ACPD***
- ACPS****
- 10 มม.
- 20 มม.
- 30 มม.
- 40 มม.
- 50 มม.
- 75 มม.
- 100 มม.
ACP-16 16 5 60 10 8 M5 M4X0.7 M8X1.25 12 Kg 14 Kg
ACP-20 20 5 120 25 10 M5 M5X0.8 M10X1.25 19 Kg 21.9 Kg
ACP-25 25 5 120 25 10 M5 M5X0.8 M10X1.25 30 Kg 34 Kg
ACP-32 32 5 120 25 12 1/8" M6X1.0 M10X1.25 50 Kg 56 Kg
ACP-40 40 5 120 25 12 1/8" M6X1.0 M10X1.25 79 Kg 87.9 Kg
ACP-50 50 5 120 25 16 1/8" M8X1.25 M12X1.25 125 Kg 135 Kg
ACP-63 63 5 120 25 16 1/8" M8X1.25 M12X1.25 200 Kg 215 Kg
ACP-80 80 5 120 25 20 1/8" M10X1.5 M16X1.5 - 350 Kg
ACP-100 100 5 120 25 25 1/4" M12X1.75 M20X.1.5 - 545 Kg

หมายเหตุ : * ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Bore Size) ** กระบอกแบบปรับระยะชัก *** กระบอกแบบอกนออก 2 ด้าน
**** กระบอกแบบมีแม่เหล็ก (S) "ST" คือ ระยะชักเริ่มต้น "SA" คือ ระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Single Acting "DA" คือระยะชักสูงสุดของกระบอกแบบ Double Acting

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th