กระบอกลม รุ่น ACE Series

Compact Cylinders - ACE Series

กระบอกลม รุ่น ACE Series
กระบอกลม รุ่น ACE Series

กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACE Series

กระบอกลม รุ่น ACE กระบอกลม แบบคอมแพค, มาตรฐาน ISO21287 Compact Cylinder ISO21287 Standard

 • กระบอกลม รุ่น ACE: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Compact Cylinder Double Acting
 • กระบอกลม รุ่น ASE: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Compact Cylinder Single Acting Push Type
 • กระบอกลม รุ่น ATE: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Compact Cylinder Single Acting Pull Type
 • กระบอกลม รุ่น ACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
 • กระบอกลม รุ่น ACEJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Compact Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
 • กระบอกลม รุ่น TACE: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุน Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke
 • กระบอกลม รุ่น TACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุน Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke (Double Rod)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมคอมแพค รู่น ACE Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACE, ACE-S ACE Series ACE-Symbol กระบอกลม รุ่น ACE: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Compact Cylinder Double Acting)
ACE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACE-S: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ASE, ASE-S ASE Series ASE-Symbol กระบอกลม รุ่น ASE:กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Compact Cylinder Single Acting Push Type)
ASE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ASE-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ATE, ATE-SATE Series ATE-Symbol กระบอกลม รุ่น ATE: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Compact Cylinder Single Acting Pull Type)
ATE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ATE-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACEJ, ACEJ-SACEJ Series ACEJ-Symbol กระบอกลม รุ่น ACEJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Compact Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
ACEJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACEJ-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACED, ACED-S ACED Series ACED-Symbol กระบอกลม รุ่น ACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
ACED-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACED-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น TACE, TACE-S TACE Series TACE-Symbol กระบอกลม รุ่น TACE: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุน (Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke)
TACE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TACE-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุนมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น TACED, TACED-S TACED Series TACED-Symbol กระบอกลม รุ่น TACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุน (Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke (Double Rod))
TACED-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TACED-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุนมีแม่เหล็ก

Features | กระบอกลม รุ่น ACE Series

 1. In accordance with ISO21287 standard, the mounting size is vogue.
 2. The cylinder body connects with the threads of the front and back cover, forming high strength and convenient maintenance.
 3. The internal diameter of the body is treated with rolling followed by the treatment of hard anodizing, forming an excellent abrasion resistance and durability.
 4. The seal of piston adopts heterogeneous two-way seal structure. It has compact dimension and the function of oil reservation.
 5. Compact structure can effectively save fifty percent installation space with ISO15552 standard cylinder.
 6. There are magnetic switch slots around the cylinder body, which is convenient to install inducting switch.
 7. Bumper is available and it can availably absorb excrescent energy.
 8. Installing accessories with various specifications are optional.

Specification | กระบอกลม รุ่น ACE Series

Item\Manifold Model121620253240506380100125
Acting type Double acting
Single acting-Push, Single acting_Pull type -
Fluid Air (to be filtered by 40 µm filter element)
Operating
pressure
Double acting 0.1~1.0 MPa (14~145 psi)
Single acting 0.2~1.0 MPa (28~145 ps)
Proof pressure 1.5 MPa (215 psi)
Temperature -20~80 °C
Speed range mm/s Double acting: 30~500
Single acting: 50~500
Stroke tolerance Stroke ≤ 150+1.0
Stroke ≥ 150+1.4
Cushion type Bumper
Port size [Note 1] M5x0.8 1/8" 1/4"

[Note 1] G thread is available
Add) Refer to P519 for detail of sensor switch.

Ordering Code | กระบอกลม รุ่น ACE Series

ตัวอย่างการเลือก Code: ACEJ1 202 303 304 S5 B6 [ ]7 G8

ModelBore sizeStrokeAdijustable StrokeMagnetRod typeMounting type
[note1]
Thread type
[note 2]
ACE : compact cylinder (double acting) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 Reder to stroke table for details No this code Blank: without magnet
S: with magnet
Blank: Female thread
B: Male thread
Blank: No accessories
FA : FA type
FB : FB type
CA : CA type
CB : CB type
CR: CR type
FTC: FTC type
LB: LB type
SDB: SDB type
ฺBlack:PT
G: G
ASE : Compact Cylinder (Single acting-push) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
ATE : Compact Cylinder (Single acting -pull)
TACE: Compact Cylinder(Double acting non-rotating with yoke) No this code Blank: No aceessories
FB: FB type
CA: CA Type
CB : CB Type
CR : CR Type
FTC : FTC type
TACED: Compact Cylinder
(Double acting non-rotating with yoke)
Blank: No accessories
FB: FB type
ACED: Compact Cylinder (Double rod) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Blank : Female thread

B: Male thread

Blank: accessories
FA: FA type
FTC: FTC type
LB: LB type
ACEJ: Compact Cylinder
(adjustable stroke)
10 20 30 40 50 75 100
 1. [Note 1]please refer to page 289-291 for accessory parts; CR must be used with CB, SDB must be used CA, FTC must be used with. TCM2.
 2. [Note 2] Standard thead is blank here.

Inner structure and material of major parts | กระบอกลม รุ่น ACE Series

Inner structure กระบอกลม รุ่น ACE Series Inner structure กระบอกลม รุ่น ACE Series
No.ItemMaterial
1 Screw Carboon steel
2 Back cover Aluminum alloy
3 Bumper TPU
4 O-ring NBR
5 Wear ring No (ϕ12-20)\\ wear resistant material (Others)
6 Magnet Sintered metal (Neodymium-iron-boron) (ϕ12-20)\plastic (Others)
7 Piston seal NBR
8 Piston Aluminum alloy
9 Piston rod S45C
10 Body Aluminum alloy
11 Front cover Aluminum alloy
12 Bushing No (ϕ12-25)\wear resistant material (Others)
13 Front cover packing NPR
14 Panal Aluminum alloy
15 Screw Carbon steel
16 Bushing Wear resistant material
17 Guide rod Stainless steel (ϕ12-40)S45C (Others)

Dimensions | กระบอกลม รุ่น ACE Series

dimensions
dimensions
dimensions
dimensions
dimensions
dimensions
dimensions
dimensions
Bore sizeAABACADBDEEAHJJAJBKKAPPAPBRRATTA
12 40 5 35 10 27.5 6 M3x0.5 8 5 6 3.5 16 M4x0.7 18.5 M5x0.8 5.5 2 3.5 1.5 9 2.1
16 40 5 35 10 30 8 M4x0.7 10 7 6 3.5 18 M4x0.7 18.5 M5x0.8 5.5 2 4.5 1.5 9 2.1
20 43 6 37 10.5 35.5 10 M6x1.0 14 9 9 4.5 22 M5x0.8 23.5 M5x0.8 6 2 6.5 2.5 9 2.1
25 45 6 39 11 40 10 M6x1.0 14 9 9 4.5 26 M5x0.8 23.5 M5x0.8 6 2 6.5 2.5 9 2.1
32 51 7 44 14 49.5 12 M8x1.25 16 10 9 4.5 32.5 M6x1.0 28.5 G1/8 7.5 3 8.5 3.5 9 2.1
40 52.5 7 45.5 14.5 55 12 M8x1.25 16 10 9 4.5 38 M6x1.0 28.5 G1/8 7.5 3 8.5 3.5 9 2.1
50 53.5 8 45.5 14.5 65.5 16 M10x1.5 20 13 11 4.5 46.5 M8x1.25 30.5 G1/8 7.5 3 10.5 4.5 12 2.6
63 57 8 49 15 75.5 16 M10x1.5 20 13 11 4.5 56.5 M8x1.25 30.5 G1/8 7.5 4 10.5 4.5 12 2.6
80 63 9 54 16 95.5 20 M12x1.75 20 17 15 2.5 72 M10x1.5 - G1/8 8.5 6 12.5 6 12 2.6
100 76 9 67 19 113.5 20 M12x1.75 20 17 15 2.5 89 M10x1.5 - G1/8 10.5 7 12.5 6 12 2.6
125 92 11 81 20 134.5 25 M16x2.0 25 21 - - 110 M12x1.75 - G1/4 10.5 8 16.5 7 12 2.6

Remark: The dimensions of magnet type cylinder are the same as non-magnet type cylinder. please refer to page 288 for male thread dimensions.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th