กระบอกลม รุ่น ACE (ACE Series)

ACE

Compact Cylinders

กระบอกลมคอมแพค รุ่น ACE Series

กระบอกลม รุ่น ACE กระบอกลม แบบคอมแพค , มาตรฐาน ISO21287 Compact Cylinder ISO21287 Standard

 • กระบอกลม รุ่น ACE: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง Compact Cylinder Double Acting
 • กระบอกลม รุ่น ASE:กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า Compact Cylinder Single Acting Push Type
 • กระบอกลม รุ่น ATE: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง Compact Cylinder Single Acting Pull Type
 • กระบอกลม รุ่น ACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod)
 • กระบอกลม รุ่น ACEJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ Compact Cylinder Double Acting Type (Adjustable Stroke)
 • กระบอกลม รุ่น TACE: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุน Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke
 • กระบอกลม รุ่น TACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุน Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke (Double Rod)
airtac

สัญลักษณ์ (Symbol) กระบอกลมคอมแพค รู่น ACE Series

ชื่อรุ่นรูปสัญลักษณ์คำอธิบาย
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACE, ACE-S ACE Series ACE-Symbol กระบอกลม รุ่น ACE: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทาง (Compact Cylinder Double Acting)
ACE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACE-S: กระบอกลมคอมแพค รุ่นมาตรฐาน ทำงานสองทางมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ASE, ASE-S ASE Series ASE-Symbol กระบอกลม รุ่น ASE:กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้า (Compact Cylinder Single Acting Push Type)
ASE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ASE-S:กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหน้ามีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ATE, ATE-SATE Series ATE-Symbol กระบอกลม รุ่น ATE: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลัง (Compact Cylinder Single Acting Pull Type)
ATE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ATE-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับด้วยสปริงหลังมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACEJ, ACEJ-SACEJ Series ACEJ-Symbol กระบอกลม รุ่น ACEJ: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้ (Compact Cylinder Double Acting Type, Adjustable Stroke)
ACEJ-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACEJ-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะได้มีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น ACED, ACED-S ACED Series ACED-Symbol กระบอกลม รุ่น ACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Compact Cylinder Double Acting Type (Double Rod))
ACED-S-Symbol กระบอกลม รุ่น ACED-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น TACE, TACE-S TACE Series TACE-Symbol กระบอกลม รุ่น TACE: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุน (Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke)
TACE-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TACE-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางแบบก้านลูกสูบไม่หมุนมีแม่เหล็ก
กระบอกลมคอมแพ็ค รุ่น TACED, TACED-S TACED Series TACED-Symbol กระบอกลม รุ่น TACED: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุน (Compact Cylinder Double Acting Non-Rotating with Yoke (Double Rod))
TACED-S-Symbol กระบอกลม รุ่น TACED-S: กระบอกลมคอมแพคทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้างแบบก้านลูกสูบไม่หมุนมีแม่เหล็ก

Product Feature || ACE Series

 1. In accordance with IS021287 standard, the mounting size is vogue.
 2. The cylinder body connects with the threads of the front and back cover, forming high strength and convenient maintenance.
 3. The internal diameter of the body is treated with rolling followed by the treatment of hard anodizing, forming an excellent abrasion resistance and durability.
 4. The seal of piston adopts heterogeneous two-way seal structure. It has compact dimension and the function of oil reservation.
 5. Compact structure can effectively save fifty percent installation space with IS015552 standard cylinder.
 6. There are magnetic switch slots around the cylinder body, which is convenient to install inducting switch.
 7. Bumper is available and it can availably absorb excrescent energy.
 8. Installing accessories with various specifications are optional.
Specification
Item\Manifold Model121620253240506380100125
Acting type Double acting
Single acting-Push -
Fluid Air(to be filtered by 40 1.1  m filter element)
Operating
pressure
Double acting 0.1~1.0MPa (14~145psi)
Single acting 0.2~1.0MPa (28~145ps)
Proof pressure 1.5MPa (215psi)
Temperature °C -20~80
Speed range mm/s Double acting: 30~500 Single acting: 50~500
Stroke tolerance Stroke<=150 +1 .0 Stroke>150 +1.4
Cushion type Bumper
Port size (1) M5x0.8 1/8" 1/4"

(1) PT thread, NPT thread and G thread are available.   
  Add) Refer to P403-426  for detail of sensor switch.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
securemateSecuremate 
www.securemate.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th