วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ รุ่น DMT, DMG Series

DMG-Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ Hydraulic || Manual Directional Controls

Hydraulic || Manually Operated Directional Valves

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series

   วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ เหมาะกับงานที่ควบคุมด้วยมือโดยมีอัตราการไหลมากๆ และสามารถปรับแรงดันในตัว ง่ายสะดวกในการติดตั้ง

สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือแบบสปริงกลาง

Symbol-Spring

สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือแบบไม่สปริงแบบล็อคตำแหน่ง

Symbol-NoSpring

สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือแบบสปริงข้างเดียว

Symbol-SpringOf

logo-yuken

รายละเอียด วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series
หมายเลขรุ่นอัตราการไหลสูงสุด L/min (U.S GPM)52.8แรงดันสูงสุด
MPa (PSI)
แรงดันย้อนกลับ
สูงสุด T-Line
MPa (PSI)
น้ำหนัก
โดยประมาณ
kg (lbs.)
7 MPa
(1020 PSI)
14 MPa
(2030 PSI)
21 MPa
(3050 PSI)
31.5 MPa
(4570 PSI)
แบบเกลียว DMT-03-3CX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) - 2.5 (3630) 16 (2320) 5.0 (11.0)
DMT-03-3DX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMT-03-2DX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMT-03-2BX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMT-06-3CX-30X 300 {200}
(79.3 {52.8})
300 {120}
(79.3 {31.7})
300 {100}
(79.3 {26.4})
- 21 (3050) At time spool shift
is required :
7 (1020) At time spool shift
is not required :
21 (3050)
12.9 (28.5)
DMT-06-3DX-30X 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) -
DMT-06-2DX-30X 300 (79.3) 300 (79.3) 300 (79.3) -
DMT-06-2BX-30X 200 (52.8) 200 (52.8) 200 (52.8) -
DMT-10-3CX-30X 500 {315}
(79.3{52.8})
500 {315}
(79.3{52.8})
500 {315}
(79.3{52.8})
- 21 (3050) At time spool shift
is required :
7 (1020) At time spool shift
is not required :
21 (3050)
22 (48.5)
DMT-10-3DX-30X 500 (132) 500 (132) 500 (132)
DMT-10-2DX-30X 500 (132) 500 (132) 500 (132)
DMT-10-2BX-30X 315 (83.2) 315 (83.2) 315 (83.2)
แบบวาง
ฐานวาล์ว
DMG-01-3CX-10X 35 (9.2) 35 (9.2) 35 (9.2) - 25 (3630) 14 (2030) 1.8 (4.0)
DMG-01-3DX-10X
DMG-01-2DX-10X
DMG-01-2BX-10X
DMG-03-3CX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) - 25 (3630) 16 (2320) 4.0 (8.8)
DMG-03-3DX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMG-03-2DX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMG-03-2BX-50X 100 (26.4) 100 (26.4) 100 (26.4) -
DMG-04-3CX-21X 200 (52.8) 200 (52.8) 200 (52.8) - 21 (3050) 21 (3050) 7.4 (16.3)
DMG-04-3DX-21X 200 (52.8) 200 (52.8) 200 (52.8) -
DMG-04-2DX-21X 200 (52.8) 200 (52.8) 200 (52.8) -
DMG-04-2BX-21X 90 (23.8) 60 (15.9) 50 (13.2) - 7.9 (17.4)
DMG-06-3CX-50X 500 (132) 500 (132) 500 (132) 500 (132) 31.5 (4570) 21 (3050) 11.5 (25.4)
DMG-06-3DX-50X 500 (132) 500 (132) 500 (132) 500 (132)
DMG-06-2DX-50X 500 (132) 500 (132) 500 (132) 500 (132)
DMG-06-2BX-50X 420 (111) 300 (79.3) 250 (66.1) 200 (52.8) 12 (26.5)
DMG-10-3CX-40X 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291) 31.5 (4570) 21 (3050) 48.2 (106)
DMG-10-3DX-40X 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291)
DMG-10-2DX-40X 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291) 1100 (291)
DMG-10-2BX-40X 670 (177) 350 (92.5) 260 (68.7) 200 () 50 (110)

ตารางเลือกรุ่น วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series
F-DMT-03-2B2A-50*
ชีลชนิดพิเศษชนิดวาล์วลักษณะ
การติดตั้ง
ขนาด
วาล์ว
หมายเลข
ตำแหน่ง
วาล์ว
รูปแบบการทำงาน
ของวาล์ว
ชนิด
ก้านวาล์ว
วาล์วแบบ
2 ตำแหน่ง
พิเศษ
Design
Number
ช่องทางน้ำมัน
ขาเข้า
ชีลชนิดพิเศษ
สำหรับน้ำมัน
สังเคราะห์
DM :
Manually
Operated
Direc-
tional
Valves
T :
แบบเกลียว
03 3 2 C :
สปิงกลางD :
แบบล็อคตำแหน่ง B :
สปิงข้าง
2, 3
4, 40
5, 60
60, 7
8, 9
10, 11
12
A, B 50 None : Japanese Std. "JIS"
80 : European Design Std.
90 : N.american Design Std.
06
06X
30
10
10X
30
G :
แบบวางฐาน
01 10 None : Japanese Std. "JIS"&
European Design Std.
90 : N.american Design Std.
03 50
04 21
06 50
10 40
See the table below for combinations.

รายละเอียดชนิดก้านวาล์ว ของวาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series

วาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series
ชนิดก้านวาล์ว
DMG-01DMT-03
DMG-03
DMT-06X
DMT-10X
DMG-04
DMG-06
DMG-10
หมายเลขรุ่น3C
3D
2D2B3C
3D
2D2B3C
3D
2D
2B
3C
3D
2D
2B
2 Symbol1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Symbol2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
4 Symbol3 0 - - 0 - - 0 0 0 0
40 Symbol4 0 - - 0 - - 0 0 0 0
5 Symbol5 0 - - - - - - - - -
- - - - - - 0 - 0 -
6 Symbol6 - - - - - - - - 0 -
- - - - - - 0 - - -
60 Symbol7 0 - - 0 - - - - 0 -
- - - - - - 0 - - -
7 Symbol8 0 0 - - -   0 0 0 0
8 Symbol9 0 0 0 - - 0 0 0 - -
9 Symbol10 0 - - 0 - - 0 - 0 -
10 Symbol11 0 - - 0 - - 0 - 0 -
11 Symbol12 0 - - - - - 0 - 0 -
12 Symbol13 0 - - 0 - - 0 - 0 -

*หมายเหตุ

Description-Symbol

โครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทางด้วยมือ (Hydraulic || Manually Operated Directional Valves) รุ่น DMT-DMG Series

ชื่อรุ่นรูปโครงสร้างชื่อรุ่นรูปโครงสร้าง
DMT-03-XXX-50/5080/5090 DMT-03-ST DMT-06, 06X-XXX-30/3080/3090
DMT-10, 10X-XXX-30/3080/3090
DMT-0610-ST
DMG-01-XXX-10/1090 DMG-01ST DMG-03-XXX-50/5090 DMG-03-ST
DMG-04-XXX-21/2190 DMG-04-ST DMG-06-XXX-50/5090 DMG-06-ST
DMG-10-XXX-50/5090 DMG-10-ST

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact

ติดต่อ Pneumatic Festo, SMC

Festo นิวเมติกส์ 1

ติดต่อ DANA, DANA Hydraulic, mobile Hydraulic

DANA Thailand
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th