เวอร์เนียร์ รุ่น 531 (Vernier - 531 Series)

531

VERNIER

เวอร์เนียร์ รุ่น 531

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

Brand Mitutoyo
รุ่นสินค้าช่วงการวัดสเกลต่ำสุดสเกลสูงสุดความแม่นยำหมายเหตุ
531-101 0-150 มม. 0.05 มม. - 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-140 0-150 มม. 0.02 มม. - 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-102 0-200 มม. 0.05 มม. - 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-141 0-200 มม. 0.02 มม. - 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-103 0-300 มม. 0.05 มม. - 0.08 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-142 0-300 มม. 0.02 มม. - 0.04 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-107 0-150 มม. / 6 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-122 0-150 มม. / 6 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar) มม./นิ้ว
531-128 0-150 มม. / 6 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 มม. 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-108 0-022 มม. / 8 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-129 0-200 มม. / 8 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 มม. 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-109 0-300 มม. / 12 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.08 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
531-112 0-300 มม. / 12 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 มม. 0.04 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th